Skip to content

Infokirje 5/25

 1. Kenkien pohjautus
 2. Tulevat reissut
 3. Tulevat kurssit
 4. Whatsapp yhteisö 
 5. Alle 19 vuotiaille seuran jäsenille ilmaiset kesän kiipeilyvuorot!!
 6. Junnuvuorojen lopetus
 7. Kesäleirit
 8. Kaamoksen Grill and Climb

1.Kenkien pohjautus on vielä avoinna Kaamoksella. Tarkemmat ohjeet löytyvät pukuhuoneen portaikon alta. Tällä kertaa ei rajata pohjautukseen tuotavien kenkien määrää per jäsen. Maksat siis (hakiessa) kenkien pohjautuksen kulut ja 2 € per kenkäpari postikuluja, me lähetämme kengät shoedoctorille.

2. Tulevat reissut: 

Boulder reissu Jyväskylään, mukaan mahtuu vielä kaksi osallistujaa. Reissu on 9-12.5 eli jo tällä viikolla. Tästä mukaan: https://www.suomisport.fi/events/96c0e94b-3b44-4ccd-ab86-5989eaa53884

Kalliokiipeily reissu Ruotsiin 31.5-2.6, lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/0a55dc82-7483-4cc2-afb5-bc9a5032f33d

Hampusvaaran perheleiri 8-9.6: kiipeilyä yhdessä Hampusvaaran reiteillä, telttailua ja retkeilyä. Huoltajat varmistavat omia lapsiaan, eli paikalla ei ole ohjaajia varmistamassa. Voi osallistua myös päiväreissuna. Yhteisöllistä kiipeilyä perheiden parissa. https://www.suomisport.fi/events/0edca7e2-6f44-44e1-8c4b-b5667cb50464

3. Tulevat kurssit:

Kalliokiipeilyn peruskurssi 18-19.5. Kurssi on nyt avattu kaikenikäisille, eli tervetuloa mukaan. Tämä todennäköisesti kesän viimeinen kalliokiipeilyn peruskurssi. https://www.suomisport.fi/events/ff869c85-bf71-4f5a-bbaf-5e340c3a8c8a

Retkeilijän/ulkoilijan ensiapu 2 tason koulutus, avoinna kaikille aiheesta kiinnostuneille, jotka saattavat harrastuksissaan/työssään tarvita ensiaputaitoja.  https://www.osao.fi/opinnot/ensiapukoulutus-ulkoilijoille-ja-retkeilijoille/

Pelastuskurssi 2 on kaikille jotka haluavat oppia lisää pelastustekniikoita, etenkin pitkillä reiteillä. Suosittelemme pelastuskurssi 1 käymistä ennen tätä, tosin kertaamme asiat kurssin alussa. Täältä mukaan: https://www.suomisport.fi/events/dde57513-9cd3-49f7-866f-05f5a3835b59

Myös yhdelle tilaa trädikurssilla 14-16.6: https://www.suomisport.fi/events/8e82ea1b-dedc-40d1-af35-a30143c83c0c

Ulkokiipeilyn tekniikkakurssilla 7-9.6 on myös hyvin tilaa, tekniikka kurssi järjestetään kiipeilijöiden tasosta riippuen Falkbergetillä tai Niemiselissä. Pinkki varmistuskortti. https://www.suomisport.fi/events/a50565fb-d245-430e-840c-4df8e334f79b

4. Whatsappi yhteisö

Tällä hetkellä erilaisia ryhmiä: mm.  tiedottamiseen, yleiseen keskusteluun, sekä kiipeilyvälinekirppis. Yhteisöstä löytyy myös ryhmä kilpailuista kiinnostuneille, jossa voi sopia kimppakyydeistä, yhteisreeneistä tai vaikka miettiä sponsorikyselyjä. Jos haluat mukaan, löydät linkin suomisportin viestistä tai voit laittaa sähköpostia info@oulunkiipeilyseura.fi

5.Alle 19 vuotiaille seuran jäsenille ilmaiset kesän kiipeilyvuorot!!

Seuran hallitus on päättänyt että kesäkuun ja heinäkuun aikana alle 19-vuotiaille on ilmaiset seuran vuorot. Ilmoittautuminen vuoroille Suomisportissa, näytä ilmoittautuminen suomisportista kassahenkilökunnalle. Tornille ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Etu on myös kevytjäsenille, jotka ovat alle 19-vuotiaita. Varustevuokra pitää maksaa kiipeilykeskuksella ja Oulun cavella pitää olla omat kengät. Toivomme että junnuryhmäläisille ei tule pitkää kesä taukoa, vaan vuoroja hyödynnetään. Kaamoksella alle 15-vuotiailla pitää olla huoltaja mukana, ja Kiipeilykeskuksella alle 14-vuotiailla pitää olla huoltaja mukana. Nyt on kannattavaa myös perheenjäsenten liittyä seuran jäseneksi, niin koko kesän kiipeilyt tulevat edullisesti (aikuisille jäsenille vuorot maksavat 5 €, cave ja torni on ilmainen). Tässä kesän ajan vuorot:

Maanantai: Oulun cave 18-21 https://www.suomisport.fi/events/fce73751-3aba-436b-8ea3-0d0bc2a8a362

Tiistai: Oulun Kiipeilykeskus 17.45-19.45  HUOM.KESÄN VUORON KELLONAIKA https://www.suomisport.fi/events/88f2e74e-6716-4401-ad06-c3071f0a688f

Keskiviikko ja sunnuntai: kiipeilytorni (omat köydet ja osaaminen tornin käytöstä) kesällä on myös kesäreittejä, eli muutakin kuin hakuilla kiipeämistä. 

Torstai: Kaamos 18-20.30 https://www.suomisport.fi/events/ea082526-ad77-4288-bbe1-fce36e556c48

6. Junnukauden päätös

Junnuvuorot loppuvat pian, tarkistathan viimeisen kiipeilyvuoron sijainnin suomisportista. Moni ryhmä käy retkellä ulkona, tosin säävaraus reissuihin. Reissut toteutuvat jos vanhemmat lähtevät kuskaamaan. 

7 Kesäleireillä vielä tilaa! 

Junnuille loistavaa aktiivista puuhaa heti koulujen kesäloman alussa. Paljon pidetyt kiipeilyleirit Oulun Kiipeilykeskuksella. Ohjaajina Heidi, Salla ja Vilma. Hinta pitää sisällään lämpimän ruuan ja paljon kiipeilytehtäviä, opetusta ja vapaata. Käymme myös leirillä päivittäin ulkoilemassa ja kerran viikon aikana Reeniksellä. Ensimmäinen leiri 7-10-vuotiaille, toinen leiri 11-15-vuotiaille. Lisätietoja https://oulunkiipeilykeskus.com/

 8. Kaamoksen kesäkisat Grill and Climb 15.6, kaikki mukaan, ikärajassa voidaan myös hieman joustaa (yli 15-v suunnattu). 

 1. Shoe soles
 2. Upcoming trips
 3. Upcoming courses
 4. Whatsapp community
 5. Free summer climbing sessions for club members under the age of 19!!
 6. End of train shifts
 7. Summer camps
 8. Kaamos Grill and Climb

1. Shoe soles are still open at Kaamos. More detailed instructions can be found under the stairs to the dressing room. This time, there is no limit on the number of shoes that can be brought per member. So you pay (when receiving) the costs of shoe soles and €2 per pair of shoes for postage, we send the shoes to shoedoctor.

2. Upcoming trips:

Boulder trip to Jyväskylä, can accommodate two more participants. The trip is 9-12.5, i.e. already this week. According to this: https://www.suomisport.fi/events/96c0e94b-3b44-4ccd-ab86-5989eaa53884

Rock climbing trip to Sweden 31.5-2.6, more information and registration: https://www.suomisport.fi/events/0a55dc82-7483-4cc2-afb5-bc9a5032f33d

Hampusvaara family camp 8-9.6: climbing together on Hampusvaara routes and camping. Guardians ensure their own children, i.e. there are no instructors present to belay. You can also participate as a day trip. Communal climbing with families. https://www.suomisport.fi/events/0edca7e2-6f44-44e1-8c4b-b5667cb50464

3. Upcoming courses:

Rock climbing basic course 18-19.5. The course is now open to all ages, so welcome. This is probably the last basic rock climbing course of the summer. https://www.suomisport.fi/events/ff869c85-bf71-4f5a-bbaf-5e340c3a8c8a

Hiker’s/outdoorsman’s first aid 2 level training, open to all those interested in the subject who may need first aid skills in their hobbies/work. https://www.osao.fi/opinnot/ensiapukoulutus-ulkoilijoille-ja-retkeilijoille/

Rescue course 2 is for everyone who wants to learn more rescue techniques, especially on long routes. We recommend taking rescue course 1 before this, although we review things at the beginning of the course. Enter here: https://www.suomisport.fi/events/dde57513-9cd3-49f7-866f-05f5a3835b59

There is also room for one on the trad climbing course14-16.6: https://www.suomisport.fi/events/8e82ea1b-dedc-40d1-af35-a30143c83c0c

There is also plenty of space for the outdoor climbing technique course 7-9.6, depending on the level of the climbers, the technique course is organized on Falkberget or Niemisel. Pink confirmation card.https://www.suomisport.fi/events/a50565fb-d245-430e-840c-4df8e334f79b

4. Whatsapp community

Currently, various groups: e.g. for information, general discussion, and climbing equipment flea market. The community also has a group for those interested in competitions, where you can agree on carpools, joint races or even think about sponsor surveys. Send an email to get a invitation (you can also find it at the suomisport message); info@oulunkiipeilyseura.fi

5. Free summer climbing shifts for club members under the age of 19!!

The board of the club has decided that during June and July there will be free club shifts for under 19 years old members. Registering for shifts at Suomisport, show the registration from Suomisport to the cashier staff. You do not need to register for the tower separately. The benefit is also for light members who are under 19 years old. Equipment rental must be paid at the climbing center and at the Oulu cave must have its own shoes. We hope that there will not be a long summer break for the kids and youth group members, but that the shifts will be utilized. At Kaamos, children under the age of 15 must be accompanied by a guardian, and at Kiipeilykeskus, children under the age of 14 must be accompanied by a guardian. Now it’s also profitable for family members to join the club, so the whole summer’s climbing is affordable (for adult members, the shifts cost €5, the cave and the tower are free). Here are the summer shifts:

Monday: Oulun Cave 18-21 https://www.suomisport.fi/events/fce73751-3aba-436b-8ea3-0d0bc2a8a362

Tuesday: Oulu Climbing Center 17.45-19.45 NOTE SUMMER SHIFT TIME https://www.suomisport.fi/events/88f2e74e-6716-4401-ad06-c3071f0a688f

Wednesday and Sunday: climbing tower (own ropes and knowledge of how to use the tower) in the summer there are also summer routes, i.e. more than just climbing with picks.

Thursday: Kaamos 18-20.30 https://www.suomisport.fi/events/ea082526-ad77-4288-bbe1-fce36e556c48

6. The end of the climbing indoor season

The kids shifts will end soon, please check the location of the last climbing shift at Suomiport. Many groups go on a trip outside, although weather reservations for trips. Trips happen if the parents go for a ride.

7 Summer camps still have space!

Great active camps for kids and youth right at the beginning of the school summer vacation. Popular climbing camps at the Oulu Climbing Center. The directors are Heidi, Salla and Vilma. The price includes warm food and lots of climbing tasks, lessons and free time. We also go to the camp daily for outdoor activities and once a week in Reenis. First camp for 7-10 year olds, second camp for 11-15 year olds. Age limits are flexible. More information https://oulunkiipeilykeskus.com/

  8. Kaamos summer competitions Grill and Climb 15.6, the age limit can also be slightly flexible (aimed at over 15s)

Infokirje 3/24 info letter

Jäsentiedote 3/24

Seura kaipaa lisää jäseniä, viime vuoteen verrattuna jäseniä on vähemmän. Toivomme että mainostatte meidän kiipeilyseuran etuja ja yhteisöä myös kavereille ja muille kiipeilijöille. Suomisport:kaan ei ole niin vaikea käyttää, autamme mielellämme ongelmissa. Kaikki jäsenedut ja liittymisohjeet: https://oulunkiipeilyseura.fi/seuran-toiminta/ Toivotamme kaikki tervetulleiksi osallistumaan seuran toimintaan!

Kevätkokous 16.4 klo 18.00. Ensin sääntömääräinen kokous, sen jälkeen seurailta,  jossa esitellään noin 3 eri kiipeilypaikkaa Euroopassa. Illalla vielä saunotaan, myös palju on lämmin, tervetuloa. 

Seuraillat: 

Halkeamakiipeily ilta (täynnä), 

Reel Rock 18 keskiviikkona 27.3 elokuvateatteri Starissa, hinta jäsenille 20 €, ei jäsenille 30 €, Lipunmyynti alkaa pian elokuvateatteri Starin nettisivuilla, toivottavasti saamme teatterin täyteen. Tämän vuoden Reel Rockissa on 4 elokuvaa, jokaiselle jotakin. Täältä lisätietoa leffoista https://reelrocktour.com/pages/rr18-films

Liidipelko ilta 23.4. 

Whatsappi yhteisö: tällä hetkellä ryhmät tiedottamiseen, yleiseen keskusteluun, sekä kiipeilyvälinekirppis. Yhteisöstä löytyy myös ryhmä kilpailuista kiinnostuneille, jossa voi sopia kimppakyydeistä, yhteisreeneistä tai vaikka miettiä sponsorikyselyjä. Laita sähköpostia jos haluat ryhmään info@oulunkiipeilyseura.fi

Kenkien pohjautuslaatikko on siirtynyt Kaamokselle. Kenkien pohjautus on nyt auki ja mukaan otetaan 30 paria kenkiä. Tällä kertaa ei rajata pohjautukseen tuotavien kenkien määrää per jäsen. Maksat siis (hakiessa) kenkien pohjautuksen kulut ja 2 € per kenkäpari postikuluja, me lähetämme kengät shoedoctorille. Kenkien pohjautuslaatikko ohjeineen löytyy Kaamokselta pukuhuoneisiin johtavan portaikon alta. 

Reissut:

Seuran boulder retki Jyväskylään 9-12.5, vain muutama paikka jäljellä! Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/96c0e94b-3b44-4ccd-ab86-5989eaa53884

Kesän kurssikalenteri

9.5 sisältä ulos liidikurssi

10.5 kalliokiipeilyn peruskurssin kertaus

11-12.5 kalliokiipeilyn peruskurssi

18-19.5 kalliokiipeilyn peruskurssi 16-24-vuotiaille (avataan muille jos ei tarpeeksi osallistujia)

25-26.5 Pelastuskurssi 2

7-9.6 Ulkokiipeilyn tekniikka/projektointi kurssi

14-16.6 Kalliokiipeilyn jatkokurssi=trädikurssi

Kaikki seuran tapahtumat täältä: https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&masterSportIds&organizers=%5B%7B%22id%22%3A10914%2C%22organizationType%22%3A%22ORGANIZATION_COLLECTION%22%7D%5D&purpose=&searchTerm=&tagIds

Member info 3/24

The club needs more members, compared to last year there are fewer members. We hope that you will promote the benefits and community of our climbing club to your friends and other climbers. Suomisport is not that difficult to use either, we are happy to help with problems. All member benefits and joining instructions: https://oulunkiipeilyseura.fi/seuran-toiminta/ We welcome everyone to participate in the club’s activities!

Spring meeting 16.4 at 18:00. First, a regular meeting, then a club evening, where about 3 different climbing places in Europe are presented. In the evening, we will have a sauna, the hot tube is also warm, you are welcome.

You will follow:

Crack climbing (full),

Reel Rock 18 on Wednesday 27.3 at the Star cinema, price for members €20, non-members €30. You can buy ticket soon through Star. There is 4 shorter movies in Reel Rock 18, more information https://reelrocktour.com/pages/rr18-films

Fear of lead climb- evening 23.4.

Whatsapp community for members or interested: currently groups for information, general discussion, and a climbing equipment flea market. The community also has a group for those interested in competitions, where you can agree on carpools, joint competitions or even think about sponsor surveys. If you want to join community, send email info@oulunkiipeilyseura.fi

The shoe insole box has moved to Kaamos. The shoe collection is open now and 30 pairs of shoes will be taken. This time, there is no limit on the number of shoes that can be brought per the club member. So you pay (when applying) the costs of shoe soles and €2 per pair of shoes for postage, we send the shoes to shoedoctor. The shoe insole box with instructions can be found at Kaamos under the stairs leading to the dressing rooms.

Trips:

The club’s Boulder trip to Jyväskylä 9-12.5, only a few places left! More information and registration: https://www.suomisport.fi/events/96c0e94b-3b44-4ccd-ab86-5989eaa53884

Summer course calendar

9.5 inside out sportclimbing course

10.5 review of the basic rock climbing course

11-12.5 rock climbing basic course

18-19.5 basic rock climbing course for 16-24 year olds (opened to others if not enough participants)

25-26.5 Rescue course 2

7-9.6 Outdoor climbing technique/projection course

14-16.6 Advanced rock climbing course=tradi course

All club events here: https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&masterSportIds&organizers=%5B%7B%22id%22%3A10914%2C%22organizationType%22%3A%22ORGANIZATION_COLLECTION%22%7D%5D&purpose= &searchTerm=&tagIds

Ajankohtaista 2/24

Ajankohtaista 2/24

Tervehdys! Talvi on jo pitkällä, tässä ajankohtaisia asioita:

1.Jääkiipeilyretki
2. Boulder retki Väelle Rovaniemelle
3. Hiihtolomalla seuran vuorot
4 .Jäsenmaksulaskun hoitaminen
5. Suomisport sovellus
6. Seuran nettisivut
7. Seinäkiipeilyn peruskurssi junnujen vanhemmille
8. Kenkien pohjautus

1. Jääkiipeilyretki Korouomaan 15-17.3 Täältä lisätietoja ja ilmoittautuminen https://www.suomisport.fi/events/959cbd83-40fb-45f8-aae6-13c401341081

2. Seuran retki boulderoimaan Väki boulderhallille Rovaniemelle. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/65af1b38-ae97-4f50-a048-fb5af5ac3311

3. Seuran vuorot pyörivät hiihtolomallakin! Tiistaisin Oulun Kiipeilykeskuksella 18.45-20.45, Kaamoksella torstaisin 18-20.30. Kaamoksen vuorolle ilmoittautuminen suomisportin tapahtumissa:https://www.suomisport.fi/events/ea082526-ad77-4288-bbe1-fce36e556c48. Keskiviikko ja sunnuntai vuoro tornilla., siellä voi kiivetä draikkaa ja Jäät ovat lämpimän jakson jälkeen vähissä, eli valitettavati emme suosittele jääkiipeilyä enää.

4. Muistathan maksaa jäsenmaksulaskusi Suomisportissa. Avoimet laskut löytyvät laskut osiosta. Jos jäsenmaksuja ei hoida ajallaan, tulee niihin muistutusmaksu.

5. Suosittelemme lataamaan suomisport sovelluksen, sen avulla on helpoin todistaa jäsenyys, myös omat ilmoittautumiset tapahtumiin näkyvät kalenterissa.

6. Seuran nettisivut on päätetty uudistaa, jos haluat mukaan uudistustyöryhmään, laitathan viestiä hallitus@oulunkiipeilyseura.fi Tulemme tarvitsemaan apua niiden päivittämisessä, niin teknistä kuin sisällöllistäkin apua kaivataan.

7. Seinäkiipeilyn peruskurssi pidetään Oulun Kiipeilykeskuksella erityisesti junnujen vanhemmille 11.3. Lisätietoja ja ilmoittautuminen info@oulunkiipeilykeskus.com

8. Seuran jäsenille tarkoitettu kenkien pohjautusboxi löytyy hiihtoloman jälkeen Kaamos climbingin tiloista. Voit tuoda yhden parin kenkiä pohjautukseen. Seuraa somea, ilmoittelemme kun boxi ovat valmiina kenkien tuontiin.

Greeting! Winter is already far away, here are current issues:

1. Ice climbing trip
2. Boulder trip to Väki Rovaniemi
3. On a skiing holiday, the club’s shifts
4. Managing the membership fee invoice
5. Suomisport application
6. The club’s website
7. Basic wall climbing course for parents
8. Shoe soles

1. Ice climbing trip to Korouoma 15-17.3 More information and registration here https://www.suomisport.fi/events/959cbd83-40fb-45f8-aae6-13c401341081

2. The club’s bouldering trip to the Väki bouldering hall in Rovaniemi 16.3. More information and registration: https://www.suomisport.fi/events/65af1b38-ae97-4f50-a048-fb5af5ac3311

3. The club’s shifts rotate even on a skiing holiday! Tuesdays at Oulu Climbing Center 18:45-20:45, Kaamos on Thursdays 18-20:30. Registration for Kaamos’ turn at suomisport events: https://www.suomisport.fi/events/ea082526-ad77-4288-bbe1-fce36e556c48. Wednesday and Sunday shift on the tower., you can climb drytooling there. The ice is low after the warm period, so unfortunately we don’t recommend ice climbing anymore.

4. Please remember to pay your membership fee bill at Suomisport. Open invoices can be found in the invoices section.

5. We recommend downloading the suomisport application, it is the easiest way to prove membership, also your own registrations for events are shown in the calendar.

6. It has been decided to renew the club’s website, if you want to join the reform working group, please send a message to hallitus@oulunkiipeilyseura.fi We will need help updating them, both technical and content-related help is needed.

7. The basic wall climbing course will be held at the Oulu Climbing Center especially for the parents of kids in the groups on 11.3. More information and registration info@oulunkiipeilykeskus.com

8. The shoe sole box intended for club members can be found at Kaamos climbing’s after the ski holiday. You can bring one pair of shoes for the resoling. Follow social media, we will inform you when the boxes are ready for importing shoes.

Hakkujen kanssa kiipeilevät

Tervetuloa hakkujen kanssa kiipeilevien omaan ryhmään: https://seurat.suomisport.fi/api/public/v1.0/suomisport-redirect-url?nonce=1707896945254&suomisportTargetUrl=%2Fadministration%2Fmaster_club%2F10914%2Fsportsfederations%2F9674%2Fclub%2F22311%2Fevents%2Ftrack%2F177313

Jääkiipeilyn liidikurssi tulossa pian 23-25.2, ylläolevasta ryhmästä pääset ilmoittautumaan.

Welcome to the group for climbers who are interested to climb with axes: https://seurat.suomisport.fi/api/public/v1.0/suomisport-redirect-url?nonce=1707896945254&suomisportTargetUrl=%2Fadministration%2Fmaster_club%2F10914%2Fsportsfederations%2F9674%2Fclub%2F22311%2Fevents%2Ftrack%2F177313

You can find there also ice lead climbing course open 23-25.2.

Ajankohtaista helmikuussa/tällä viikolla, viesti löytyy myös suomisportista

Ajankohtaista tällä viikolla!

1. Kiipeilytornille huomenna keskiviikkona klo 17.00 alkaen. Climbing at the tower for members tomorrow. 2. Jääkiipeilyretki Korouomaan 16-18.2. Ice climbing trip to Korouoma
3. Kaamoksen kiipeilyvuoro torstaina (muista ilmoittautua).

1. Haluaisitko kokeilla kiipeilyä seuran kiipeilytornilla jäällä tai vanerilla? Nyt siihen on mahdollisuus! Seura järjestää kaikille jäsenilleen avoimen tornikiipeilyillan Alakyläntien kiipeilytornilla ensi keskiviikkona 14.2. klo 17.00-20.00. Finice-kilpailujen jäljiltä tornilla on paljon uutta kivaa kiivettävää, joten kannattaa tulla kokeilemaan! Tornilla on seuran kengät ja hakut valmiina, ja myös yläköydet laitetaan valmiiksi. Tulkaahan siis matalalla kynnyksellä kokeilemaan jää- ja draikkakiipeilyä! Otathan omat valjaat, varmistuslaitteen ja kypärän mukaan (tarvittaessa nekin saa lainaan). Pakkasrajana -20°C. Would you like to try ice climbing or dry tooling at the climbing tower? The club is hosting an ice climbing evening for club members next Wednesday (14th Feb) from 17.00 to 20.00. There are many new, exciting routes to climb after Finice, so come and try them out! Club’s gear (fruit boots and ice axes) and top ropes are ready at the tower. Take your own harness, helmet and belay tool with you – if you don’t own these, you can also borrow them. Temperature limit is -20°C. Tornin osoite / Address to tower: Alakyläntie 1070

2. Jääkiipeilyretki Korouomaan: ilmoittautuminen ja lisätietoja: Registration and more info: https://www.suomisport.fi/events/73148425-ef07-45b4-ac46-061332337fc1

3. Joka torstai kiipeillään Kaamoksella, täältä ilmoittautumaan, Shift in Kaamos, every Thursday: https://www.suomisport.fi/events/ea082526-ad77-4288-bbe1-fce36e556c48

Finice2024

Tervetuloa kilpailemaan, talkoilemaan tai yleisöksi. Jos kilpailu kiinnostaa lue lisää finice2024.com.

Jos pääset apuun, tarvitsemme vielä mm juontajia ja tuomarikameraan apuja. Täältä voit ilmoittautua mukaan: https://forms.gle/wa8HuCYYMULp2syk8 Talkoilijoille on mm. lämmin ruoka kisapaikalla ja illalla.

Sunnuntaina on kaiken kansan jääkiipeilykilpailut. Kilpailut ovat yläköydellä, ja ei erikseen tuomareita tai varmistajia vaan kilpailijat hoitavat sen. Ilmoittaudu mukaan: https://forms.gle/R3P9WVC4XFCpbLys6

You are welcome to compete, to help or as an audience in Finice2024. If you are interested in the competition, read more at finice2024.com.

If you can help, we still need help. For example, speaker and help for the judge camera. You can sign up here: https://forms.gle/wa8HuCYYMULp2syk8 For volunteers, there is e.g. hot food at the competition venue and in the evening.

On Sunday, there are ice climbing competitions for everyone. The competition is on the top rope, and there are no separate judges or belayers, but the competitors take care of it. Sign up: https://forms.gle/R3P9WVC4XFCpbLys6

Jäsentiedote 1/24

Ajankohtaista nyt!!

Hei! Huomenna torstaina seuran vuoro Kaamoksella klo 18.00-20.30. Toivomme paljon kävijöitä seuran vuorolle myös Kaamokselle, jotta saamme pidettyä vuoron siellä. Tässä linkki ilmoittautumaan https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/091d584fced301b442654dd8c23b3fc9

Olethan huomannut että Oulun Kiipeilyseura järjestää jääkiipeilyn Suomen Mestaruus ja Continental cupin osakilpailun lauantaina 3.2. Toivotamme kaikki seuran jäsenet mukaan: joko kilpailemaan, talkoilemaan tai yleisöksi. Talkoolaisiin kisapäivälle tarvitsemme vielä etenkin tuomarikameraan kuvaajia (et tarvitse etukäteisosaamista/varusteita). Tästä pääset ilmoittautumaan talkoilijaksi: https://forms.gle/VDENFFDRitGhS1mF6 Kilpailuissa järjestämme uudelleen outdoor kirpputorin, tule myymään ja ostoksille 11-15.00. Voit tulla itse paikalle myymään, seura ottaa myös vastaan lahjoituksena varusteita, joita seura voi myydä paikan päällä kisakulujen kattamiseksi. Laitamme tätä varten laatikon OKK:lle, johon voit tuoda lahjoituksia, etenkin kiipeilykengät ovat kysyttyjä. Kisavalmisteluja teemme tornilla 28.1 alkaen, silloin siellä ei voi enää kiivetä. 28.1 on talkoot, samoin 2.2 valmisteluja tehdään koko päivä. Sunnuntaina on ”toppahousu” kilpailut, tervetuloa kisaamaan pienellä kynnyksellä. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKe-x1Kks0pCtv4zws_Rsk30OvF2Gz53oOBiy6mqJc3fl8CQ/viewform

Tervetuloa mukaan. Heidi heidi@oulunkiipeilyseura.fi

Junnuryhmissä vielä tilaa!

Etsimme uusia junnuja etenkin nuorten ryhmään: ikävaatimus 14-18-vuotta, ei muita vaatimuksia, ja uusien 3-7-luokkalaisten junnujen ryhmään. Täältä kaikki ryhmät ja lisätietoa kiipeilyn harrastamisesta: https://oulunkiipeilyseura.fi/junioritoiminta/

Vakuutusehdot 2024