Skip to content

Yhdenvertaisuussuunnitelma

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma – Oulun Kiipeilyseura -91 Ry

OKS-91 noudattaa kaikessa toiminnassaan Suomen lakien ja urheilun kattojärjestöjen antamia määräyksiä ja ohjeita yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseen sekä edistämiseen liittyen. Suomen kiipeilyliiton yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma löytyy täältä.

Yhdenvertaisuus on ihmisten moninaisuutta koskevaa tasa-arvoa. Yhdenvertaisessa OKS-91 ry:n seuratoiminnassa ketään ei syrjitä alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, sukupuolen, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä on henkilön tai ryhmän perusteetonta erilailla kohtelua. Syrjintää on välitön syrjintä, välillinen syrjintä, häirintä tai käsky tai ohje syrjiä.

OKS-91 tarjoaa jäsenilleen tietoa toiminnastaan ja tapahtumistaan suomeksi ja englanniksi. Seuratoiminnassa on mukana tasapuolisesti naisia ja miehiä sekä junioritoiminnassa tyttöjä ja poikia. Seuran vuosikokoukset ovat kaikille jäsenille avoimia tilaisuuksia. Seuran jäseneksi liittymällä saa myös edullisen kiipeilyvakuutuksen, joten tapaturman sattuessa henkilön sosioekonomisella asemalla ei ole merkitystä hoidon saamisessa.

OKS-91:ssä yhdenvertaisuutta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa edistäviä asioita:

 • tietoisuus asiasta lisääntynyt
 • erityisesti junioritoiminnassa korostetaan toisten arvostamista
 • seurajohdon ja jäsenistön yhteistyön monipuolisuus ja laatu
 • avoin ilmapiiri
 • seuratoiminnassa kiinnitetään huomiota puhetapaan ja vuorovaikutuksen laatuun
 • turvataitoja opetetaan ikätasoon sopivasti
 • avoin ja hyvä tiedottaminen
 • kiipeilytoiminnan ohjaajien taustat vaihtelevat (mm. sukupuoli, ikä, monipuolinen kielitaito ja kulttuuritausta)

OKS-91:ssä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta estäviä asioita ja haasteita

 • maahanmuuttajille ei ole oman kielistä tiedotusmateriaalia riittävästi
 • se, että ei puutu havaitsemaansa syrjintään

OKS-91:n toiminnassa epäkohtiin puuttuminen

 • varhainen puuttuminen on tärkeää
 • jäsenistön säännöllinen tiedottaminen yhdenvertaisuuden periaatteista
 • tilanneseuranta (kyselykartoitus tapahtumien/kurssien/toiminnan yhteydessä)