Skip to content
 

Infokirje 5/25

 1. Kenkien pohjautus
 2. Tulevat reissut
 3. Tulevat kurssit
 4. Whatsapp yhteisö 
 5. Alle 19 vuotiaille seuran jäsenille ilmaiset kesän kiipeilyvuorot!!
 6. Junnuvuorojen lopetus
 7. Kesäleirit
 8. Kaamoksen Grill and Climb

1.Kenkien pohjautus on vielä avoinna Kaamoksella. Tarkemmat ohjeet löytyvät pukuhuoneen portaikon alta. Tällä kertaa ei rajata pohjautukseen tuotavien kenkien määrää per jäsen. Maksat siis (hakiessa) kenkien pohjautuksen kulut ja 2 € per kenkäpari postikuluja, me lähetämme kengät shoedoctorille.

2. Tulevat reissut: 

Boulder reissu Jyväskylään, mukaan mahtuu vielä kaksi osallistujaa. Reissu on 9-12.5 eli jo tällä viikolla. Tästä mukaan: https://www.suomisport.fi/events/96c0e94b-3b44-4ccd-ab86-5989eaa53884

Kalliokiipeily reissu Ruotsiin 31.5-2.6, lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/0a55dc82-7483-4cc2-afb5-bc9a5032f33d

Hampusvaaran perheleiri 8-9.6: kiipeilyä yhdessä Hampusvaaran reiteillä, telttailua ja retkeilyä. Huoltajat varmistavat omia lapsiaan, eli paikalla ei ole ohjaajia varmistamassa. Voi osallistua myös päiväreissuna. Yhteisöllistä kiipeilyä perheiden parissa. https://www.suomisport.fi/events/0edca7e2-6f44-44e1-8c4b-b5667cb50464

3. Tulevat kurssit:

Kalliokiipeilyn peruskurssi 18-19.5. Kurssi on nyt avattu kaikenikäisille, eli tervetuloa mukaan. Tämä todennäköisesti kesän viimeinen kalliokiipeilyn peruskurssi. https://www.suomisport.fi/events/ff869c85-bf71-4f5a-bbaf-5e340c3a8c8a

Retkeilijän/ulkoilijan ensiapu 2 tason koulutus, avoinna kaikille aiheesta kiinnostuneille, jotka saattavat harrastuksissaan/työssään tarvita ensiaputaitoja.  https://www.osao.fi/opinnot/ensiapukoulutus-ulkoilijoille-ja-retkeilijoille/

Pelastuskurssi 2 on kaikille jotka haluavat oppia lisää pelastustekniikoita, etenkin pitkillä reiteillä. Suosittelemme pelastuskurssi 1 käymistä ennen tätä, tosin kertaamme asiat kurssin alussa. Täältä mukaan: https://www.suomisport.fi/events/dde57513-9cd3-49f7-866f-05f5a3835b59

Myös yhdelle tilaa trädikurssilla 14-16.6: https://www.suomisport.fi/events/8e82ea1b-dedc-40d1-af35-a30143c83c0c

Ulkokiipeilyn tekniikkakurssilla 7-9.6 on myös hyvin tilaa, tekniikka kurssi järjestetään kiipeilijöiden tasosta riippuen Falkbergetillä tai Niemiselissä. Pinkki varmistuskortti. https://www.suomisport.fi/events/a50565fb-d245-430e-840c-4df8e334f79b

4. Whatsappi yhteisö

Tällä hetkellä erilaisia ryhmiä: mm.  tiedottamiseen, yleiseen keskusteluun, sekä kiipeilyvälinekirppis. Yhteisöstä löytyy myös ryhmä kilpailuista kiinnostuneille, jossa voi sopia kimppakyydeistä, yhteisreeneistä tai vaikka miettiä sponsorikyselyjä. Jos haluat mukaan, löydät linkin suomisportin viestistä tai voit laittaa sähköpostia info@oulunkiipeilyseura.fi

5.Alle 19 vuotiaille seuran jäsenille ilmaiset kesän kiipeilyvuorot!!

Seuran hallitus on päättänyt että kesäkuun ja heinäkuun aikana alle 19-vuotiaille on ilmaiset seuran vuorot. Ilmoittautuminen vuoroille Suomisportissa, näytä ilmoittautuminen suomisportista kassahenkilökunnalle. Tornille ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Etu on myös kevytjäsenille, jotka ovat alle 19-vuotiaita. Varustevuokra pitää maksaa kiipeilykeskuksella ja Oulun cavella pitää olla omat kengät. Toivomme että junnuryhmäläisille ei tule pitkää kesä taukoa, vaan vuoroja hyödynnetään. Kaamoksella alle 15-vuotiailla pitää olla huoltaja mukana, ja Kiipeilykeskuksella alle 14-vuotiailla pitää olla huoltaja mukana. Nyt on kannattavaa myös perheenjäsenten liittyä seuran jäseneksi, niin koko kesän kiipeilyt tulevat edullisesti (aikuisille jäsenille vuorot maksavat 5 €, cave ja torni on ilmainen). Tässä kesän ajan vuorot:

Maanantai: Oulun cave 18-21 https://www.suomisport.fi/events/fce73751-3aba-436b-8ea3-0d0bc2a8a362

Tiistai: Oulun Kiipeilykeskus 17.45-19.45  HUOM.KESÄN VUORON KELLONAIKA https://www.suomisport.fi/events/88f2e74e-6716-4401-ad06-c3071f0a688f

Keskiviikko ja sunnuntai: kiipeilytorni (omat köydet ja osaaminen tornin käytöstä) kesällä on myös kesäreittejä, eli muutakin kuin hakuilla kiipeämistä. 

Torstai: Kaamos 18-20.30 https://www.suomisport.fi/events/ea082526-ad77-4288-bbe1-fce36e556c48

6. Junnukauden päätös

Junnuvuorot loppuvat pian, tarkistathan viimeisen kiipeilyvuoron sijainnin suomisportista. Moni ryhmä käy retkellä ulkona, tosin säävaraus reissuihin. Reissut toteutuvat jos vanhemmat lähtevät kuskaamaan. 

7 Kesäleireillä vielä tilaa! 

Junnuille loistavaa aktiivista puuhaa heti koulujen kesäloman alussa. Paljon pidetyt kiipeilyleirit Oulun Kiipeilykeskuksella. Ohjaajina Heidi, Salla ja Vilma. Hinta pitää sisällään lämpimän ruuan ja paljon kiipeilytehtäviä, opetusta ja vapaata. Käymme myös leirillä päivittäin ulkoilemassa ja kerran viikon aikana Reeniksellä. Ensimmäinen leiri 7-10-vuotiaille, toinen leiri 11-15-vuotiaille. Lisätietoja https://oulunkiipeilykeskus.com/

 8. Kaamoksen kesäkisat Grill and Climb 15.6, kaikki mukaan, ikärajassa voidaan myös hieman joustaa (yli 15-v suunnattu). 

 1. Shoe soles
 2. Upcoming trips
 3. Upcoming courses
 4. Whatsapp community
 5. Free summer climbing sessions for club members under the age of 19!!
 6. End of train shifts
 7. Summer camps
 8. Kaamos Grill and Climb

1. Shoe soles are still open at Kaamos. More detailed instructions can be found under the stairs to the dressing room. This time, there is no limit on the number of shoes that can be brought per member. So you pay (when receiving) the costs of shoe soles and €2 per pair of shoes for postage, we send the shoes to shoedoctor.

2. Upcoming trips:

Boulder trip to Jyväskylä, can accommodate two more participants. The trip is 9-12.5, i.e. already this week. According to this: https://www.suomisport.fi/events/96c0e94b-3b44-4ccd-ab86-5989eaa53884

Rock climbing trip to Sweden 31.5-2.6, more information and registration: https://www.suomisport.fi/events/0a55dc82-7483-4cc2-afb5-bc9a5032f33d

Hampusvaara family camp 8-9.6: climbing together on Hampusvaara routes and camping. Guardians ensure their own children, i.e. there are no instructors present to belay. You can also participate as a day trip. Communal climbing with families. https://www.suomisport.fi/events/0edca7e2-6f44-44e1-8c4b-b5667cb50464

3. Upcoming courses:

Rock climbing basic course 18-19.5. The course is now open to all ages, so welcome. This is probably the last basic rock climbing course of the summer. https://www.suomisport.fi/events/ff869c85-bf71-4f5a-bbaf-5e340c3a8c8a

Hiker’s/outdoorsman’s first aid 2 level training, open to all those interested in the subject who may need first aid skills in their hobbies/work. https://www.osao.fi/opinnot/ensiapukoulutus-ulkoilijoille-ja-retkeilijoille/

Rescue course 2 is for everyone who wants to learn more rescue techniques, especially on long routes. We recommend taking rescue course 1 before this, although we review things at the beginning of the course. Enter here: https://www.suomisport.fi/events/dde57513-9cd3-49f7-866f-05f5a3835b59

There is also room for one on the trad climbing course14-16.6: https://www.suomisport.fi/events/8e82ea1b-dedc-40d1-af35-a30143c83c0c

There is also plenty of space for the outdoor climbing technique course 7-9.6, depending on the level of the climbers, the technique course is organized on Falkberget or Niemisel. Pink confirmation card.https://www.suomisport.fi/events/a50565fb-d245-430e-840c-4df8e334f79b

4. Whatsapp community

Currently, various groups: e.g. for information, general discussion, and climbing equipment flea market. The community also has a group for those interested in competitions, where you can agree on carpools, joint races or even think about sponsor surveys. Send an email to get a invitation (you can also find it at the suomisport message); info@oulunkiipeilyseura.fi

5. Free summer climbing shifts for club members under the age of 19!!

The board of the club has decided that during June and July there will be free club shifts for under 19 years old members. Registering for shifts at Suomisport, show the registration from Suomisport to the cashier staff. You do not need to register for the tower separately. The benefit is also for light members who are under 19 years old. Equipment rental must be paid at the climbing center and at the Oulu cave must have its own shoes. We hope that there will not be a long summer break for the kids and youth group members, but that the shifts will be utilized. At Kaamos, children under the age of 15 must be accompanied by a guardian, and at Kiipeilykeskus, children under the age of 14 must be accompanied by a guardian. Now it’s also profitable for family members to join the club, so the whole summer’s climbing is affordable (for adult members, the shifts cost €5, the cave and the tower are free). Here are the summer shifts:

Monday: Oulun Cave 18-21 https://www.suomisport.fi/events/fce73751-3aba-436b-8ea3-0d0bc2a8a362

Tuesday: Oulu Climbing Center 17.45-19.45 NOTE SUMMER SHIFT TIME https://www.suomisport.fi/events/88f2e74e-6716-4401-ad06-c3071f0a688f

Wednesday and Sunday: climbing tower (own ropes and knowledge of how to use the tower) in the summer there are also summer routes, i.e. more than just climbing with picks.

Thursday: Kaamos 18-20.30 https://www.suomisport.fi/events/ea082526-ad77-4288-bbe1-fce36e556c48

6. The end of the climbing indoor season

The kids shifts will end soon, please check the location of the last climbing shift at Suomiport. Many groups go on a trip outside, although weather reservations for trips. Trips happen if the parents go for a ride.

7 Summer camps still have space!

Great active camps for kids and youth right at the beginning of the school summer vacation. Popular climbing camps at the Oulu Climbing Center. The directors are Heidi, Salla and Vilma. The price includes warm food and lots of climbing tasks, lessons and free time. We also go to the camp daily for outdoor activities and once a week in Reenis. First camp for 7-10 year olds, second camp for 11-15 year olds. Age limits are flexible. More information https://oulunkiipeilykeskus.com/

  8. Kaamos summer competitions Grill and Climb 15.6, the age limit can also be slightly flexible (aimed at over 15s)