Skip to content
 

Infokirje 3/24 info letter

Jäsentiedote 3/24

Seura kaipaa lisää jäseniä, viime vuoteen verrattuna jäseniä on vähemmän. Toivomme että mainostatte meidän kiipeilyseuran etuja ja yhteisöä myös kavereille ja muille kiipeilijöille. Suomisport:kaan ei ole niin vaikea käyttää, autamme mielellämme ongelmissa. Kaikki jäsenedut ja liittymisohjeet: https://oulunkiipeilyseura.fi/seuran-toiminta/ Toivotamme kaikki tervetulleiksi osallistumaan seuran toimintaan!

Kevätkokous 16.4 klo 18.00. Ensin sääntömääräinen kokous, sen jälkeen seurailta,  jossa esitellään noin 3 eri kiipeilypaikkaa Euroopassa. Illalla vielä saunotaan, myös palju on lämmin, tervetuloa. 

Seuraillat: 

Halkeamakiipeily ilta (täynnä), 

Reel Rock 18 keskiviikkona 27.3 elokuvateatteri Starissa, hinta jäsenille 20 €, ei jäsenille 30 €, Lipunmyynti alkaa pian elokuvateatteri Starin nettisivuilla, toivottavasti saamme teatterin täyteen. Tämän vuoden Reel Rockissa on 4 elokuvaa, jokaiselle jotakin. Täältä lisätietoa leffoista https://reelrocktour.com/pages/rr18-films

Liidipelko ilta 23.4. 

Whatsappi yhteisö: tällä hetkellä ryhmät tiedottamiseen, yleiseen keskusteluun, sekä kiipeilyvälinekirppis. Yhteisöstä löytyy myös ryhmä kilpailuista kiinnostuneille, jossa voi sopia kimppakyydeistä, yhteisreeneistä tai vaikka miettiä sponsorikyselyjä. Laita sähköpostia jos haluat ryhmään info@oulunkiipeilyseura.fi

Kenkien pohjautuslaatikko on siirtynyt Kaamokselle. Kenkien pohjautus on nyt auki ja mukaan otetaan 30 paria kenkiä. Tällä kertaa ei rajata pohjautukseen tuotavien kenkien määrää per jäsen. Maksat siis (hakiessa) kenkien pohjautuksen kulut ja 2 € per kenkäpari postikuluja, me lähetämme kengät shoedoctorille. Kenkien pohjautuslaatikko ohjeineen löytyy Kaamokselta pukuhuoneisiin johtavan portaikon alta. 

Reissut:

Seuran boulder retki Jyväskylään 9-12.5, vain muutama paikka jäljellä! Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/96c0e94b-3b44-4ccd-ab86-5989eaa53884

Kesän kurssikalenteri

9.5 sisältä ulos liidikurssi

10.5 kalliokiipeilyn peruskurssin kertaus

11-12.5 kalliokiipeilyn peruskurssi

18-19.5 kalliokiipeilyn peruskurssi 16-24-vuotiaille (avataan muille jos ei tarpeeksi osallistujia)

25-26.5 Pelastuskurssi 2

7-9.6 Ulkokiipeilyn tekniikka/projektointi kurssi

14-16.6 Kalliokiipeilyn jatkokurssi=trädikurssi

Kaikki seuran tapahtumat täältä: https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&masterSportIds&organizers=%5B%7B%22id%22%3A10914%2C%22organizationType%22%3A%22ORGANIZATION_COLLECTION%22%7D%5D&purpose=&searchTerm=&tagIds

Member info 3/24

The club needs more members, compared to last year there are fewer members. We hope that you will promote the benefits and community of our climbing club to your friends and other climbers. Suomisport is not that difficult to use either, we are happy to help with problems. All member benefits and joining instructions: https://oulunkiipeilyseura.fi/seuran-toiminta/ We welcome everyone to participate in the club’s activities!

Spring meeting 16.4 at 18:00. First, a regular meeting, then a club evening, where about 3 different climbing places in Europe are presented. In the evening, we will have a sauna, the hot tube is also warm, you are welcome.

You will follow:

Crack climbing (full),

Reel Rock 18 on Wednesday 27.3 at the Star cinema, price for members €20, non-members €30. You can buy ticket soon through Star. There is 4 shorter movies in Reel Rock 18, more information https://reelrocktour.com/pages/rr18-films

Fear of lead climb- evening 23.4.

Whatsapp community for members or interested: currently groups for information, general discussion, and a climbing equipment flea market. The community also has a group for those interested in competitions, where you can agree on carpools, joint competitions or even think about sponsor surveys. If you want to join community, send email info@oulunkiipeilyseura.fi

The shoe insole box has moved to Kaamos. The shoe collection is open now and 30 pairs of shoes will be taken. This time, there is no limit on the number of shoes that can be brought per the club member. So you pay (when applying) the costs of shoe soles and €2 per pair of shoes for postage, we send the shoes to shoedoctor. The shoe insole box with instructions can be found at Kaamos under the stairs leading to the dressing rooms.

Trips:

The club’s Boulder trip to Jyväskylä 9-12.5, only a few places left! More information and registration: https://www.suomisport.fi/events/96c0e94b-3b44-4ccd-ab86-5989eaa53884

Summer course calendar

9.5 inside out sportclimbing course

10.5 review of the basic rock climbing course

11-12.5 rock climbing basic course

18-19.5 basic rock climbing course for 16-24 year olds (opened to others if not enough participants)

25-26.5 Rescue course 2

7-9.6 Outdoor climbing technique/projection course

14-16.6 Advanced rock climbing course=tradi course

All club events here: https://www.suomisport.fi/events?dateTimeRangeEnd=&dateTimeRangeStart=&masterSportIds&organizers=%5B%7B%22id%22%3A10914%2C%22organizationType%22%3A%22ORGANIZATION_COLLECTION%22%7D%5D&purpose= &searchTerm=&tagIds