Skip to content
 

Ajankohtaista 2/24

Ajankohtaista 2/24

Tervehdys! Talvi on jo pitkällä, tässä ajankohtaisia asioita:

1.Jääkiipeilyretki
2. Boulder retki Väelle Rovaniemelle
3. Hiihtolomalla seuran vuorot
4 .Jäsenmaksulaskun hoitaminen
5. Suomisport sovellus
6. Seuran nettisivut
7. Seinäkiipeilyn peruskurssi junnujen vanhemmille
8. Kenkien pohjautus

1. Jääkiipeilyretki Korouomaan 15-17.3 Täältä lisätietoja ja ilmoittautuminen https://www.suomisport.fi/events/959cbd83-40fb-45f8-aae6-13c401341081

2. Seuran retki boulderoimaan Väki boulderhallille Rovaniemelle. Lisätietoja ja ilmoittautuminen: https://www.suomisport.fi/events/65af1b38-ae97-4f50-a048-fb5af5ac3311

3. Seuran vuorot pyörivät hiihtolomallakin! Tiistaisin Oulun Kiipeilykeskuksella 18.45-20.45, Kaamoksella torstaisin 18-20.30. Kaamoksen vuorolle ilmoittautuminen suomisportin tapahtumissa:https://www.suomisport.fi/events/ea082526-ad77-4288-bbe1-fce36e556c48. Keskiviikko ja sunnuntai vuoro tornilla., siellä voi kiivetä draikkaa ja Jäät ovat lämpimän jakson jälkeen vähissä, eli valitettavati emme suosittele jääkiipeilyä enää.

4. Muistathan maksaa jäsenmaksulaskusi Suomisportissa. Avoimet laskut löytyvät laskut osiosta. Jos jäsenmaksuja ei hoida ajallaan, tulee niihin muistutusmaksu.

5. Suosittelemme lataamaan suomisport sovelluksen, sen avulla on helpoin todistaa jäsenyys, myös omat ilmoittautumiset tapahtumiin näkyvät kalenterissa.

6. Seuran nettisivut on päätetty uudistaa, jos haluat mukaan uudistustyöryhmään, laitathan viestiä hallitus@oulunkiipeilyseura.fi Tulemme tarvitsemaan apua niiden päivittämisessä, niin teknistä kuin sisällöllistäkin apua kaivataan.

7. Seinäkiipeilyn peruskurssi pidetään Oulun Kiipeilykeskuksella erityisesti junnujen vanhemmille 11.3. Lisätietoja ja ilmoittautuminen info@oulunkiipeilykeskus.com

8. Seuran jäsenille tarkoitettu kenkien pohjautusboxi löytyy hiihtoloman jälkeen Kaamos climbingin tiloista. Voit tuoda yhden parin kenkiä pohjautukseen. Seuraa somea, ilmoittelemme kun boxi ovat valmiina kenkien tuontiin.

Greeting! Winter is already far away, here are current issues:

1. Ice climbing trip
2. Boulder trip to Väki Rovaniemi
3. On a skiing holiday, the club’s shifts
4. Managing the membership fee invoice
5. Suomisport application
6. The club’s website
7. Basic wall climbing course for parents
8. Shoe soles

1. Ice climbing trip to Korouoma 15-17.3 More information and registration here https://www.suomisport.fi/events/959cbd83-40fb-45f8-aae6-13c401341081

2. The club’s bouldering trip to the Väki bouldering hall in Rovaniemi 16.3. More information and registration: https://www.suomisport.fi/events/65af1b38-ae97-4f50-a048-fb5af5ac3311

3. The club’s shifts rotate even on a skiing holiday! Tuesdays at Oulu Climbing Center 18:45-20:45, Kaamos on Thursdays 18-20:30. Registration for Kaamos’ turn at suomisport events: https://www.suomisport.fi/events/ea082526-ad77-4288-bbe1-fce36e556c48. Wednesday and Sunday shift on the tower., you can climb drytooling there. The ice is low after the warm period, so unfortunately we don’t recommend ice climbing anymore.

4. Please remember to pay your membership fee bill at Suomisport. Open invoices can be found in the invoices section.

5. We recommend downloading the suomisport application, it is the easiest way to prove membership, also your own registrations for events are shown in the calendar.

6. It has been decided to renew the club’s website, if you want to join the reform working group, please send a message to hallitus@oulunkiipeilyseura.fi We will need help updating them, both technical and content-related help is needed.

7. The basic wall climbing course will be held at the Oulu Climbing Center especially for the parents of kids in the groups on 11.3. More information and registration info@oulunkiipeilykeskus.com

8. The shoe sole box intended for club members can be found at Kaamos climbing’s after the ski holiday. You can bring one pair of shoes for the resoling. Follow social media, we will inform you when the boxes are ready for importing shoes.