Skip to content

Vakuutusehdot 2024

Jäsenkirje 12/23

Tämä tulee olemaan viimeinen flow memberin kautta lähetetty jäsenkirje. Todennäköisesti seuraavat viestit tulevat Suomisportin viesteihin, sitä varten olethan jo tehnyt tunnukset Suomisportiin? Viestit ja maksut tulevat parhaiten perille sovelluksen avulla, sieltä löytyy myös näppärästi jäsenkortti ja pian myös kaikki jäsenedut. 

1. Suomisport
2. Kiipeilyvuorot
3. Uusia junnuja otetaan ryhmiin
4. Kiipeilyliiton ohjaajakoulutuksia Oulussa
5. Seuran reissu
6. Kenkien pohjautus
7. Varusteiden vuokraus
8. Oulun Kiipeilykeskuksen ja Kaamoksen aukiolot joulun aikaan
9. Ropac etsii 5 uutta työntekijää
10. Finice

1. Suomisport: Uusi jäsenrekisterimme odottaa vielä isoa osaa jäsenistämme. Kirjautuminen on kaksivaiheinen, ensimmäisellä kirjautumiskerralla pitää tehdä tili henkilötunnuksella, ja kun tili on tehty, pitää tehdä seuralle jäsenhakemus. Käymme hyväksymässä jäsenet ja kun jäsenmaksulasku on maksettu niin seuran jäsenyys on kunnossa. Jäsenmaksulaskun eräpäivä on 15.1, mutta jos haluat jäsenedut heti käyttöön, saat ne maksamalla jäsenyyden aikaisemmin. Smartumilla, Epassilla ja Edenredillä voi maksaa oman jäsenmaksun. Lisätietoja jäsenmaksusta, hinnoittelusta ja liikuntaeduista löydät täältä: https://oulunkiipeilyseura.fi/seuran-toiminta/
Tässä vielä linkit Suomisportin jäsenhakemuksiin (näissä siis ensin tehdään tili, uudestaan linkin avaamalla pääsee tekemään jäsenhakemuksen):
Aikuiset täysjäsenet: https://seurat.suomisport.fi/invite/f2033077-c31f-41e3-a0fb-a6b363e92b11
Alle 19 vuotiaat täysjäsenet: https://seurat.suomisport.fi/invite/e4818c74-b35b-40e7-b5b6-abe84ebff113
Kevytjäsenet: https://seurat.suomisport.fi/invite/2bd928ce-8655-4243-9429-16d9a62ae55a 

 2. Kiipeilyvuorot: Tämän vuoden viimeiset kiipeilyvuorot: OKK:lla tiistaina 26.12 klo 17.45-19.45. Oulun cavella torstaina  28.12 klo 16-22, seuran kiipeilytornilla keskiviikkona 27.12 ja sunnuntaina 24.12 ja 31.12. Ensi vuoden vuorot: Kaikkiin muilta toimijoilta ostettuihin vuoroihin tulee omavastuu 5 €. Kiipeilykeskuksen vuoro jatkuu tiistaisin 18.45-20.45 ja maksu suoritetaan kassalle. Vuorolle pääsee näyttämällä jäsenkorttia puhelimesta (suomisporti apista löytyy jäsenkortti helposti). Kaamoksen vuoro siirtyy torstaille klo 18-20.30. Vuoro maksetaan etukäteen ja jotta saamme vuorot kannattaviksi, toivomme paljon osallistujia vuorolle. Tästä 4.1 vuorolle: Ilmoittautumaan Tästä taasen 11.1. vuorolle: ilmoittautumaan 

3. Junnuryhmiin ilmoittautuminen on käynnissä: Löydät kaikki ryhmät ja ilmottautumislinkit täältä: https://oulunkiipeilyseura.fi/junioritoiminta/
Uusia 3-7-luokkalaisia junnuja varten on perustettu ryhmä torstaille 16-17.15. Ryhmää voi mainostaa tutuille ja uutta harrastusta kaipaaville:  ilmoittautumaan

4. Ohjaajakoulutuksia Oulussa: Suomen kiipeilyliitto uudistaa koulutusjärjestelmää vuonna 2024. Me pääsemme testaamaan ensimmäiset uuden tyylin kurssit Oulussa. Lauantaina 20.1 tulee seinäkiipeilyohjaaja koulutus, koulutuksen jälkeen tulee harjoitteluaika ja sen jälkeen täytyy vielä suorittaa näyttö niin saa viralliset seinäkiipeilyohjaaja paperit. Koulutus on suunniteltu sisäkiipeily ohjaajille, erityisen hyvä junnujen ohjaajille ja mukaan otetaan myös nuoret apuohjaajat. Sunnuntaina 21.1 on junnuohjaajakoulutuksen lähipäivä Oulussa. Junnuohjaajakoulutukseen liittyy myös kaksi etäiltaa 15.1 ja 17.1 noin klo 17-20.00. Koulutus antaa eväitä junnujen ohjaamiseen, etäpäivissä on ryhmätöitä, pohdintoja ja luentoja mm junnujen fysiikasta, ravitsemuksesta ja ohjaamisesta. Lähipäivässä on erilaisia harjotteita seinällä ja lämmittelytilassa ja myös ryhmätöitä. Ilmoittaudu mukaan, heidi@oulunkiipeilyseura.fi Jos junnujen ohjaaminen kiinnostaa, nyt on hyvä hetki lähteä toimintaan mukaan!!

5. Seuran reissu: Korouoman loppiaisretki https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2 hinta 30€, ilmoittaudu myös whatsappryhmään jossa sovitaan kyydit, kiipeilykaverit yms. Pyydä linkki hallitus@oulunkiipeilyseura.fi

6. Uusi kenkälaatikko ilmestyy joulun aikana: siitä ilmoitetaan instagramissa ja facebookissa, muistathan seurata meitä!

7. Varusteiden vuokraus: Joulun aikana voi olla viiveitä varauksissa, eli varaathan tarvitsemasi varusteet ajoissa. Varaukset tehdään täällä: https://forms.gle/KqTSqFrM8nxZqhuh8
Varusteita saa hakea ja palauttaa vain ennalta sovitusti!! Seuran reissuilla varusteista ei mene erillistä maksua, mutta varusteet pitää silti varata, jatkokurssin porukka on ensisijalla varusteiden jaossa. 

8. Oulun Kiipeilykeskuksen aukioloajat joulun aikaan: 24-25.12 ja 31.12-1.1 kiinni, 26-29.12 avoinna 12-20
Kaamoksen aukioloajat joulun aikaan: 24.12-25.12 ei henkilökuntaa paikalla, webshopista ostetulla lipulla pääset kiipeilemään (aina) klo 6-22.
26-30.12 klo 12-18 henkilökuntaa paikalla. 31.12 halli kiinni 12.00-15.00. 

9. Kiinnostaako korkeanpaikantyöt? Haemme henkilöä tuulivoima-alan työhön. Teemme erikoisasennuksia ja -korjauksia enimmäkseen tuulivoimaloissa sekä koulutamme tuulivoima-alan henkilöstöä. Työ on pääasiassa reissutyötä. Reissupäivien lisäksi tarjoamme erilaisia tehtäviä kiipeilykeskuksella. Työ on asennustyötä tuulivoimaloissa. Koulutamme sinulle tarvittavat koulutukset. Työntekijä tarpeemme on tallä hetkellä 5 henkilöä. Hakijan eduksi katsotaan: – Ahkeruus ja pelottomuus :D- Kokemus koneiden ja työkalujen käytöstä – Työturvakortti, EA1&EA2 (jos näitä ei ole niin koulutamme sinut). Yhteydenotot: wille.seitamo@ropac.fi, 045 6763932.

10. Finice tarvitsee sinua! Seuraava kokous huomenna torstaina 21.12 klo 18.00 Tästä teams kokoukseen. Jos pääset mukaan, täytä tämä lomake niin tiedämme ketä vielä kysellä: forms

Rauhallista joulun aikaa toivottaa 
Heidi

In English

This will be the last member letter sent through flow member. Most likely, the following messages will come to Suomisport’s messages, have you already created the account for Suomisport for that? The best way to receive messages and payments is through the application, there you can also conveniently find the membership card and soon all the member benefits.

1. Suomisport
2. Climbing shifts
3. Climbing groups for kids and youths are waiting
4. Climbing Association instructor trainings in Oulu
5. The club’s trip
6. Shoes resole
7. Rental equipment
8. Opening hours of Oulu Climbing Center and Kaamos at Christmas time
9. Ropac is looking for 5 new employees
10. Finice

1. Suomisport: Our new membership register is still waiting for a large part of our members. Logging in is a two-step process, the first time you log in, you have to create an account with a personal ID, and when the account is created, you have to make a membership application to the club. We go to accept the members and when the membership fee invoice has been paid, the club’s membership is in order. The due date of the membership fee invoice is 15.1, but if you want to use the membership benefits immediately, you can get them by paying the membership earlier. You can pay your own membership fee with Smartum, Epass and Edenred. You can find more information about the membership fee, pricing and exercise benefits here: https://oulunkiipeilyseura.fi/seuran-toiminta/
Here are the links to Suomisport’s membership applications (in these, you first create an account, by opening the link again you can make a membership application):
Adult full members: https://seurat.suomisport.fi/invite/f2033077-c31f-41e3-a0fb-a6b363e92b11
Full members under the age of 19: https://seurat.suomisport.fi/invite/e4818c74-b35b-40e7-b5b6-abe84ebff113
Lightweight members: https://seurat.suomisport.fi/invite/2bd928ce-8655-4243-9429-16d9a62ae55a

2. Climbing shifts: This year’s last climbing shifts: at OKK on Tuesday 26.12 from 17:45 to 19:45. At the cave in Oulu on Thursday 28.12 from 16.00 to 22.00, at the club’s climbing tower on Wednesday 27.12 and Sunday 24.12 and 31.12. Next year’s shifts: All shifts purchased from other operators will have a payment of € 5. The climbing center’s shift continues on Tuesdays from 18:45 to 20:45 and payment is made at the cash desk. You can take a turn by showing your membership card on your phone (you can easily find your membership card in the suomisporti app). Kaamos’ turn moves to Thursdays at 6-8:30 p.m. The shift is paid in advance and in order to make the shifts profitable, we hope for a lot of participants for the shift. From here for the 4.1 shift:  Ilmoittautumaan To sign up 11.1. for shift: to sign up: ilmoittautumaan 

3. Registration for kids and youth groups is open: You can find all groups and registration links here: https://oulunkiipeilyseura.fi/junioritoiminta/
A group has been set up for new 3-7 graders on Thursdays 16-17.15. The group can be advertised to acquaintances and to those who want a new hobby:  ilmoittautumaan

4. Instructor training in Oulu: The Finnish Climbing Association will reform the training system in 2024. We will be able to test the first courses of the new style in Oulu. On Saturday 20.1 there will be a wall climbing instructor course, after the training there will be a training period and after that you still have to pass the test to get the official wall climbing instructor papers. The training is designed for indoor climbing instructors, especially good for youth and kids instructors, and young assistant instructors are also welcomed. Sunday 21.1 is the next day of junnuohjaaja training in Oulu. Training also includes two remote evenings on 15.1 and 17.1 at around 5-8 pm. If you are interested, mail to heidi@oulunkiipeilyseura.fi

5. Club trip: Korouoma ice climbing trip https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2 price 30€, also sign up for the whatsapp group where rides, climbing friends etc. are arranged: ask from hallitus@oulunkiipeilyseura.fi

6. A new shoe box will appear during Christmas: it will be announced on Instagram and Facebook, remember to follow us!

7. Equipment rental: During Christmas there may be delays in bookings, so book the equipment you need in time. Reservations are made here: https://forms.gle/KqTSqFrM8nxZqhuh8 Equipment can only be picked up and returned as agreed in advance!! On club trips, there is no separate fee for the equipment, but the equipment must still be booked, the advanced course group has priority in distributing the equipment.

8. Opening hours of the Oulu Climbing Center during Christmas: 24-25.12 and 31.12-1.1 closed, 26-29.12 open 12-20
Opening hours of Kaamos during Christmas: 24.12-25.12 no staff on site, with a ticket bought from the webshop you can climb (always) from 6 am to 10 pm.
26-30.12 at 12-18 staff on Kaamos. 31.12 hall closed 12.00-15.00.

9. Are you interested in high-level jobs? We are looking for a person for a job in the wind power industry. We do special installations and repairs mostly in wind turbines and train wind power industry personnel. The work is mainly travel work. In addition to travel days, we offer various tasks at the climbing center. The work is installation work at wind turbines. We provide you with the necessary training. We currently need 5 employees. The applicant’s advantage is considered to be: – Diligence and fearlessness :D- Experience in using machines and tools – Work security card, EA1&EA2 (if you don’t have these, we will train you). Contact: wille.seitamo@ropac.fi, 045 6763932.

10. Finice needs you! Next meeting tomorrow, Thursday 21.12 at 18:00 Here for the teams meeting Tästä teams kokoukseen. If you can join, fill out this form so we know who else to ask: forms.

We wish you a peaceful Christmas season
Heidi

Jäsenrekisterin vaihto, tee se jo nyt!!

2. Jäsenrekisterin vaihto on tullut ajankohtaisesti ja seuran hallitus on päättänyt vaihtaa Flowmembersin SuomiSportiin. Nyt jokaisen jäsenen tulisi käydä tekemässä tunnukset Suomisportiin ja sen jälkeen tehdä jäsenhakemus. Eli voit mennä tällä linkillä tekemään tunnukset, sitten avaa vielä uudestaan linkki ja tee jäsenhakemus! Autamme jos ongelmia.
Aikuiset täysjäsenet: https://seurat.suomisport.fi/invite/f2033077-c31f-41e3-a0fb-a6b363e92b11
Alle 19 vuotiaat täysjäsenet: https://seurat.suomisport.fi/invite/e4818c74-b35b-40e7-b5b6-abe84ebff113
Kevytjäsenet: https://seurat.suomisport.fi/invite/2bd928ce-8655-4243-9429-16d9a62ae55a

Mietityttääkö henkilötunnuksen antaminen SuomiSport-palveluun? Ei huolta: https://suomisport.freshdesk.com/fi/support/solutions/articles/44002083866-mihin-suomisportissa-tarvitaan-henkil%C3%B6tunnustani-

Kaamos climbing seuran vuorot

Seuran vuorot alkavat pyöriä maanantaisin klo 18-20.30. Jotta pääset vuorolle, käy rekisteröitymässä Kaamoksen sivuilla, jos et ole sitä vielä tehnyt: https://kaamosclimbing.kulkuriaccess.fi/php/ Kiipeilykenkien vuokraus sisältyy vuoron hintaan. Tervetuloa mukaan!

Vuoroille pitää ilmoittautua etukäteen maksamalla 5 € jäsenrekisterissä. Jokaiselle maanantaille on oma tapahtuma, ne löytyvät täältä:

Maanantai 6.11: https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/0336dcbab05b9d5ad24f4333c7658a0e
Maanantai 13.11: https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/084b6fbb10729ed4da8c3d3f5a3ae7c9
Maanantai 20.11 https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/85d8ce590ad8981ca2c8286f79f59954
Maanantai 27.11 https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/0e65972dce68dad4d52d063967f0a705
Maanantai 4.12 https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/84d9ee44e457ddef7f2c4f25dc8fa865
Maanantai 11.12 https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/3644a684f98ea8fe223c713b77189a77
Maanantai 18.12 https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/757b505cfd34c64c85ca5b5690ee5293

Junnukisat 5.11 ilmoittautuminen

OKK 10 v kilpailut sunnuntaina uudella boulderilla. Sarjat 1-2-luokkalaiset, 3-4-luokkalaiset ja 5-6-luokkalaiset. Tulkaa mukaan, vielä mahtuu! Ei mitkään turhan vakavat kisat, vaan kivoja reittejä ja tekemistä. 10.00-11.45

https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/cfecdb276f634854f3ef915e2e980c31

Jäsenkirje 10/23

Syksyiset terveiset!

1. Nettisivut
2. Syyskokous – uusia hallituksen jäseniä otetaan ilomielin mukaan
3. Yhteistyö Kaamos climbing kanssa
4. OKK 10-vuotis juhlat: 4.11 kilpailut ja juhlat, 5.11 alakouluikäisten boulderkilpailut ja perhetapahtuma
5. Jääkiipeilyn jatkokurssi
6. Varustelainaus
7. Draikkakavereita tornille

1. Seura suunnittelee nettisivujen uudistamista. Jos voit olla apuna uudistamistyössä, olemme todella kiitollisia. Apua tarvitaan tekstien kirjoittamiseen, valokuvien päivittämiseen ja tietojen siirtämiseen. Todennäköisesti koodaus ostetaan ja suunnitteluun ja ulkonäköön saamme apua. Jos voit olla mukana tässä, ilmoittaudu vastaamalla tähän sähköpostiin. 

2. Syyskokous on 14.11. Suurin osa nykyisestä hallituksesta on ilmoittanut olevansa käytettävissä myös ensi vuonna, on hyvä jos yksi tai kaksi uutta hallituksen jäsentä tulisi vuosittain mukaan. Etukäteen voit ilmoittautua nykyiselle hallitukselle kiinnostuneisuuden, tai tulemalla paikalle syyskokoukseen. Kokouskutsu tulee lokakuun lopussa.

3. Uusi boulderointihalli Kaamos Climbing avaa ovet Limingantullisa 21.10.2023. Avajaispäivän aikataulu:
Klo 10-18 avoimet ovet, tervetuloa kiipeämään ja tutustumaan! 
klo 18.30-24.00 iltajuhlat (vain kutsulla mutta paikkoja on vielä vapaana! Kutsua voi tiedustella events@kaamosclimbing.fi
Avajaispäivänä vuosijäsenyys seuran jäsenille 449€.  Lisätietoa www.kaamosclimbing.fi ja instagramissa @kaamosclimbing 
Tulossa marraskuusta alkaen maanantaille seuran vuoro 18-20.30, jonka omakustannehinta on 5 € per käynti, siitä kuitenkin lisätietoa myöhemmin. 

4.Oulun kiipeilykeskuksen 10v. syntymäpäivän kunniaksi Oulun Kiipeilykeskus järjestää Oulu Open -boulderkisat juhlapäivänä 4.11 Kisa on suunnattu yli 14 vuotiaille ja se on jaettu kahteen sarjaan: naiset ja miehet. Kisamaksu (25€) sisältää kisan osallistumismaksun, kisan jälkeisen ruokailun sekä pääsyn illan juhliin. Mikäli et halua osallistua kisoihin voit ostaa lipun myös vain illan juhliin. Juhlissa on luvassa pientä purtavaa, musiikkia sekä tottakai sauna ja palju ovat lämpimänä! Tästä mukaan kisaan: https://oulunkiipeilykeskus.com/tuote/oulu-open-kisalippu/ Ja tästä mukaan illan juhliin: https://oulunkiipeilykeskus.com/tuote/10v-iltalipuke/ Tarvitsemme myös 2-3 talkoilijaa auttamaan seuraavasti: ke 1.11 ilta: reittien purkamista ja otteiden pesua, 4.11 klo 15-19 ruuan esille laittoa ja boulderi puolen kuntoon laittamista.
Myös sunnuntai aamuna klo 9.30-12 tarvitsemme apuja, järjestämme silloin alakouluikäisten 10 v juhla boulderkilpailut.

5. Jääkiipeilyn jatkokurssi on auki. Kurssille otetaan 4 tai jos porukkaa ilmoittautuu enemmän, lisäämme kurssilaisten määrää kahdella ja hankimme kurssille apuohjaajan. https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/a2557a7b2e94197ff767970b67041697

6. Seuran varusteet pitää aina varata ja maksaa etukäteen. Varustemaksu on laskettu sen mukaan että pystymme huoltamaan ja kehittämään varusteiden vuokraustoimintaa jäsentemme hyväksi. Seura ei vuokraa varusteita muille kuin seuran jäsenille. Pidättehän varusteista hyvää huolta, varusteet pitää kuivata sisätiloissa mahdollisimman pian käytön jälkeen. Seuran hakkuja ja rautoja ei saa käyttää teroittamisen opetteluun, vaan teroittaminen hoidetaan kokeneiden tekijöiden johdolla sovitusti. Seuran varusteita vuokrataan tästä lähtien täyttämällä tämä kaavake, sieltä myös löytyy varustelista joka tarkentuu lähiaikoina: https://forms.gle/aYNU6szDQoYVESkQ6 Lomakkeen täyttämisen jälkeen varustevastaavat ottavat yhteyttä ja sopivat varusteiden noudosta ja palautuksesta. Varusteet pitää varata hyvissä ajoin etukäteen jotaa varustevastaavat ehtivät vastata ja sopia varusteiden hausta. 

7. Seuran omistama kiipeilytorni kutsuu harrastajia. Parhaiten pääset mukaan liittymällä whatsapp ryhmään ja menemällä kiipeilemään kokeneiden kiipeilijöiden kanssa: https://chat.whatsapp.com/DRYvrXPvbMGBZxBXHy0Mzz. Huomaa että varusteita vuokrataan nykyisin tuon yllä olevan lomakkeen kautta, koskee myös draikkakamoja.

Terveisin Heidi

Autumn greetings!

1. Websites
2. Autumn meeting – new board members are welcome
3. Cooperation with Kaamos climbing
4. OKK 10-year celebrations: 4.11 competitions and parties, 5.11 bouldering competitions for elementary school children and a family event
5. Advanced ice climbing course
6. Equipment rental
7. Drytooling friends to the tower

1. The club plans to renew its website. If you can help with the renovation work, we are really grateful. Help is needed to write texts, update photos and transfer data. Probably the coding will be bought and we will get help with the design and appearance. If you can be a part of this, please tell us by replying to this email. We would like to have also english speakers to update the english version.

2. The autumn meeting is 14.11. Most of the current board has announced that they will be available next year as well, it would be good if one or two new board members joined each year. You can ask more about board work and tell your interest in advance with the current board, or by coming to the fall meeting. The meeting invitation comes at the end of October.

3. The new bouldering hall Kaamos Climbing will open its doors in Limingantulli on 21 October 2023. Opening day schedule:
Open doors from 10 am to 6 pm, welcome to climb and get to know!
from 18:30 to 24:00 evening party (by invitation only, but there are still places available! You can inquire about the invitation at events@kaamosclimbing.fi)
On the opening day, annual membership for OKS club members is €449. More information at www.kaamosclimbing.fi and on Instagram @kaamosclimbing
Coming up on November on Monday’s: the club’s turn 18-20.30, the cost price of which is €5 per visit, but more information about that later.

4. 10 years of the Oulu climbing center. in honor of the birthday, they are organizing the Oulu Open bouldering competition on the holiday day 4.11. The race fee (€25) includes the competition participation fee, post-race meal and access to the evening party. If you don’t want to participate in the games, you can also buy a ticket just for the evening party. The party will include snacks, music, and of course a sauna and a hot tub! Enter here for the competition: https://oulunkiipeilykeskus.com/tuote/oulu-open-kisalippu/ And enter here for the evening party: https://oulunkiipeilykeskus.com/tuote/10v-iltalipuke/ We also need 2-3 volunteers to help as follows: Wed 1.November evening: cleaning the routes from wall and washing the holds, 4.November 3-7 p.m. putting food out and putting the boulder side in shape.
We also need help on Sunday morning from 9:30 a.m. to 12:00 p.m., then we will organize the 10-year celebration bouldering competitions for elementary school children.

5. The advanced ice climbing course is open. The course takes 4, or if there is a group in line, we increase the number of course participants and get an assistant instructor for the course. https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/a2557a7b2e94197ff767970b67041697

6. Club equipment must always be reserved and paid for in advance. The equipment fee is calculated according to the fact that we are able to maintain and develop the equipment rental business for the benefit of our members. The club does not rent equipment to other than club members. Please take good care of the equipment, the equipment must be dried indoors and as soon as possible after use. The society’s picks and irons may not be used for learning sharpening, but sharpening is handled under the guidance of experienced workers. The club’s equipment can be rented from now on by filling out this form, there you will also find an equipment list that will be detailed in the near future: https://forms.gle/aYNU6szDQoYVESkQ6 After filling out the form, the equipment managers will contact you and agree on the collection and return of the equipment. You should rent equipment in advance to be sure that equipment managers have time to reply. 

7. The climbing tower owned by the oks invites enthusiasts. The best way to get involved is to join a whatsapp group and go climbing with experienced climbers: https://chat.whatsapp.com/DRYvrXPvbMGBZxBXHy0Mzz. Please note that equipment is currently rented through that form, also applies to dry tooling equipments.

Terveisin Heidi

Jääkiipeilyn peruskurssit on nyt auki

Moikka!

Jääkiipeilyn peruskurssit on saatu kalenteriin ja ilmoittautuminen avautuu nyt! Tiedotuslistalla oli niin paljon porukkaa, että päätimme avata kaksi kurssia, molempiin mahtuu 6 kurssilaista (voit jäädä kurssin jonoon, jos jonossa useita, yritämme saada toisen ohjaajan, jolloin osallistujamäärää voidaan lisätä). Kursseja on pitämässä Rovaniemeltä huippu vuoristo-opas aspirant Samuli Pekkanen. 

Ensimmäinen kurssi on 8-10.12 Sitovat ilmoittautumiset: https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/9872ed9fc22fc182d371c3e9ed316094

Toinen kurssi seuraavana viikonloppuna 15-17.12. Sitovat ilmottautumiset: https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/31fefc0e570cb3860f2a6d4b38c6490d

Terkuin, Heidi

Jäsenkirje 9/23

Syyskuiset terveiset!

1. Kenkäkirpputori 
2. Kenkien pohjautus
3. Draikkapäivä nyt torstaina 14.9 klo 16-19
4. Pelastuskurssilla vielä muutama paikka jäljellä
5. Köysikiipeilyreissu Hampusvaaraan
6. Kiipeilyliiton kysely https://forms.office.com/e/qdrxRYq1nj
7. Osallistava budjetointi
8. Finice2024 
9. draikkatornijäätornitorni = KIIPEILYTORNI

1. Huomenna tiistaina 12.9 kiipeilykenkäkirppis 18.30-19.15 Kiipeilykeskuksen tiloissa. Voit tulla myymään omat vanhat kenkäsi/junnujen kengät ja ostamaan kenkiä, etenkin junnujen kengissä on kysyntää. Voit myös lahjoittaa vanhat kenkäsi seuran myytäväksi, tuomalla ne Kiipeilykeskuksen aulan vitriiniin ennen kirpparin alkamista. 

2. Huomenna tiistaina 12.9 avautuu kenkäpohjausboxi, jonne sinulla on mahdollista tuoda omat kuluneet kiipeilykenkäsi ja ne lähetetään pohjattavaksi. Pohjauspaikkana ShoeDoctorin pohjausyritys, joka pohjaa esimerkiksi kiipeilykenkiä, vuorikenkiä sekä lähiskenkiä. Eli mikäli sinulla on myös vuorikengät, jotka ovat uutta pohjausta vailla saadaan nekin pohjattua. Lisää infoa täältä: https://shoedoctor.eu/en/. Lähetyksen maksimimäärä on 30 paria kenkiä joten aluksi rajoituksena 1 pari / hlö. Pyrimme lähettämään boxeja nyt aktiivisemmin noin 2-3kk. Seura kustantaa suurimman osan lähetyksestä tulevista postikuluista, mutta pohjauksen hinta on omakustanteinen. Jokaiseen pohjaukseen lisätään 2 € postikuluja per pari, jotta pystymme hieman kattamaan postikuluja ja lähettämään boxeja tiheämpään tahtiin.  Pohjauksen hinnan saa tietää kun kengät ovat saapuneet sillä se riippuu kenkiin tehdystä huollosta. Pohjauksen hinta: Kenkiin tehtävä kunnostus + 2e postikulut. Suosittelemme kirjoittamaan oma nimi tussilla molempiin kenkiin, se helpottaa kenkien luovutusta. Ohjeet pohjausboxin käyttöön: 1. Kiinnitä kiipeilykenkäsi yhteen nippusiteellä 2. Yliviivaa numerolistasta seuraava vapaa numero ja kirjoita numero kumpaankin kenkääsi maalarinteipillä 3. Avaa ’’Kenkäpohjaus’’ Forms QR-koodin avulla ja täytä tarvittavat tiedot 4. Kengät lähetetään pohjattavaksi 5. Ilmoitamme sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa, kun kengät ovat valmiit  noudettavaksi

3. Draikkapäivä seuran kiipeilytornilla nyt torstaina 14.9 klo 16-19. Lisätietoja ja ilmoittautuminen (ke 13.9 mennessä) Markus.huhtala79@gmail.com

 4. Pelastuskurssi pidetään 23.9 klo 9-15.00. Täältä ilmoittautuminen ja lisätietoja: https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534 Kurssilla opit muun muassa pelastustoiminnan perusteet, erilaisia köysitekniikoita, esim. taljausta ja kiipeilijän avustamista, kuinka vaaratilanteita voidaan välttää etukäteen.

5 Tule mukaan seuran köysikiipeily-syysretkelle lähikalliollemme Hampusvaaraan 30.9.-1.10 la-su tai yhdeksi päiväksi. Retki on tarkoitettu omatoimisesti varmistuksen hallitseville seuran jäsenille, ei ikärajaa. Tarvittaessa laitamme seuran köydet muutamalle reitille yläköysiksi. Retki on ilmainen mutta liity whatsappiryhmään, jossa sovitaan yhteiskyydit, tarvittavat yläköydet ja tarkastetaan säätila. https://chat.whatsapp.com/Fe4V6Qmju0sD5U6zIhH0Gx Retkellä on säävaraus, mutta Hampusvaara kuivuu nopeasti sateen jälkeen. Vaaran laella on kiva nuotiopaikka ja laavu, ja siellä voi telttailla vaellusteltoilla. Huom, Seuralla on yksi vaellusteltta jäsenten käytössä, kysy varustevastaavalta.Hampusvaaraan on Oulusta noin 1,5 tunnin ajo ja noin minuutin kävely parkkipaikalta reittien juureen. Sunnuntaina retken yhteydessä klo 11-15 järjestetään junnuille ohjattu kiipeilytys, johon tulee ilmoittautua erikseen. Tarkemmat tiedot, ilmoittautumisohjeet yms junnupostissa.

6. Suomen Kiipeilyliitto on julkaissut jäsenkyselyn. Kaikki kiipeilijät jäsen statuksesta riippumatta voivat vastata kyselyyn, toivomme paljon vastauksia myös Oulusta. Ensi vuodelle todennäköisesti kiipeilyvakuutuksen hinta nousee (tänä vuonna maksu ollut 44 € per hlö)  ja samoin kiipeilyliiton jäsenmaksu nousee (tänä vuonna 20 € per hlö). Kyselyssä muun muassa voit antaa mielipiteesi että mistä osiosta voitaisiin säästää liitossa, jotta liiton jäsenmaksu nousisi mahdollisimman vähän. Kiipeilyliiton kysely löytyy täältä: https://forms.office.com/e/qdrxRYq1nj 

7. Kiipeilyseuran syyskokous pidetään 14.11 Oulun Kiipeilykeskuksella. Kokeilemme ensimmäistä kertaa osallistavaa budjetointia: jokainen seuran jäsen saa tehdä yhden ehdoituksen, mihin kiipeilyseura käyttää 500 € vuoden 2024 aikana. Hallitus valitsee ehdotuksista korkeintaan 10, joista kaikki jäsenet pääsevät äänestämään syyskokouksessa. Eli keksi ehdotus 30.9 mennessä ja lähdetä se sähköpostilla heidi@oulunkiipeilyseura.fi. Ehdotuksen pitäisi sisältää arvioitu budjetti ja summa saa olla myös pienempi kuin 500 € (jolloin useampi ehdotus voidaan toteuttaa). 

8. Finice 2024 kilpailut tulevat jälleen. Kalenteriin voit jo laittaa päivän talteen 4.2.2024. Kilpailun johtajana on Lassi Himanka, ilmoittaudu suunnittelutiimiin jo nyt: lassi.himanka@gmail.com

9. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, mutta selvyyden vuoksi tornia kutsutaan tästä lähtien kiipeilytorniksi, tarkoitus edistää jatkossa myös kesäkiipeilyä. Siellä saa nyt jäsenet kiipeillä milloin vain 5 € maksulla, muille kuin seuran jäsenille maksu on 15 €. Kausari on 100 € ja jäsenille myynnissä nyt myös kisakausari (tukemaan reenejä kisoja varten) 50 €, eli se on voimassa nyt syyskuusta Finice kisoihin asti. Seuran jäsenille on kaksi ilmaista viikkovuoroa, niissäkin pitää kuitenkin osata tornin käyttö (eli ei ohjaajia/valvojia paikalla). 

Terkuin, Heidi

September greetings!

1. Shoe flea market
2. Shoe soles
3. Dry tooling is now Thursday 14.9 from 16-19
4. There are still a few places left on the rescue course
5. Rope climbing trip to Hampusvaara
6. Climbing Association survey https://forms.office.com/e/qdrxRYq1nj
7. Participatory budgeting
8. Finice2024
9. drytooling tower/ ice tower/ tower = CLIMBING TOWER (kiipeilytorni)

1. Tomorrow, Tuesday 12 September, climbing shoe flea market 18:30-19:15 at the Climbing Center. You can come and sell your own old shoes/kids shoes and buy shoes, especially kids shoes are in demand (sizes variety 32-45). You can also donate your old shoes for the club to sell, by bringing them to the display case in the lobby of the Climbing Center before Tuesday 18.30.

2. Tomorrow, Tuesday 12.9, a shoe resoling box will open, where you can bring your worn climbing shoes and they will be sent to be resoled. ShoeDoctor’s insole company, which insoles e.g. climbing shoes, mountain shoes and casual shoes, is the place to be. If you also have ice climbing/mountain boots that do not have new soles, they can also be soled. More info here: https://shoedoctor.eu/en/. The maximum number of shipments is 30 pairs of shoes, so initially the limit is 1 pair per person. We are now trying to send boxes more actively every 2-3 months. The club pays for most of the postage costs from the shipment, but the price of the base is at its own expense. 2 € postage per pair is added to each shoes, so that we can somewhat cover the postage costs and send the boxes more frequently. You will find out the price of the repair when the shoes have arrived, as it depends on the maintenance done on the shoes. The price of the resoling: Price of resoling + 2e shipping cost. We recommend writing your name with a marker on both shoes, it makes handing over the shoes easier. Instructions for using the insole box: 1. Fasten your climbing shoes together with a zip tie 2. Cross out the next free number from the number list and write the number on both of your shoes with masking tape 3. Open the ”Kenkäpohjaus” Forms using the QR code and fill in the necessary information 4. The shoes will be sent for resoled 5. We will notify you by email and on social media when the shoes are ready for pick up.

3. Dry tooling day at the club’s climbing tower on Thursday 14.9 from 16-19. More information and registration (by Wednesday 13 September) Markus.huhtala79@gmail.com

4. The rescue course will be held on September 23 from 9:00 a.m. to 3:00 p.m. Registration and more information here: https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/eecca5b6365d9607ee5a9d336962c534 In the course you will learn, among other things, the basics of rescue operations, various rope techniques, e.g. belaying and helping the climber, how to avoid dangerous situations in advance.

5 Come along to the club’s fall rope-climbing trip to our nearby rock in Hampusvaara, September 30-110, Sat-Sun or for one day. The trip is intended for members of the club who manage the verification on their own, there is no age limit. If necessary, we put the club’s ropes on a few routes as upper ropes. The trip is free, but join the whatsapp group, where shared rides, necessary top ropes and checking the weather are arranged. https://chat.whatsapp.com/Fe4V6Qmju0sD5U6zIhH0Gx The trip has a weather reservation, but Hampusvaara dries quickly after the rain. At the top of Hampusvaara there is a nice campfire place and a shelter, and you can camp there with hiking tents. Note, the club has one hiking tent for members’ use, ask the equipment manager varusteet@oulunkiipeilyseura.fi. Hampusvaara is about a 1.5 hour drive from Oulu and about a minute’s walk from the parking lot to the foot of the trails. On Sunday, in connection with the trip, from 11 a.m. to 3 p.m., a guided climbing session will be organized for skiers, for which you must register separately. More detailed information, registration instructions, etc. at junnuposti.

6. The Finnish Climbing Association has published a member survey. All climbers, regardless of member status, can answer the survey, we hope for a lot of answers from Oulu as well. For next year, the price of climbing insurance will probably increase (this year the fee was €44 per person) and the membership fee of the climbing association will also increase (this year €20 per person). In the survey, among other things, you can give your opinion on which section could be saved in the association, so that the membership fee of the association would increase as little as possible. The climbing association survey can be found here: https://forms.office.com/e/qdrxRYq1nj

7. The fall meeting of the climbing club will be held on November 14 at the Oulu Climbing Center. We are experimenting with participatory budgeting for the first time: each member of the club can make one suggestion for what the climbing club will spend €500 on during the year 2024. The board chooses a maximum of 10 of the proposals, which all members get to vote on at the autumn meeting. In other words, come up with a proposal by September 30 and send it by email to heidi@oulunkiipeilyseura.fi The proposal should include the estimated budget and the amount may also be less than €500 (in which case several proposals can be implemented).

8. Finice 2024 competitions are coming again. You can already save the day 4 February 2024 in the calendar. The director of the competition is Lassi Himanka, sign up for the planning team now: lassi.himanka@gmail.com

9. The dear child has many names, but for the sake of clarity, the clubs tower will be called the Climbing tower, Kiipeilytorni, from now on, the purpose is to promote summer climbing in the future as well. Members can now climb there at any time for a fee of €5, for non-club members the fee is €15. Season ticket is €100, and for members now also a competition season ticket (to support the training for the races) is on sale for €50, which means it is valid from now until the Finice Games in September. There are two free weekly shifts for members of the club, even in those, however, you have to know how to use the tower (i.e. no instructors/supervisors on site).

Best regards, Heidi

Junnuryhmissä vielä tilaa:

Tyttöjen sporttiviikonloppu 25-28.8

Tyttöjen sporttikiipeilyviikonloppu 25.-27.8.

Viikonloppu sisältää kaksi kiipeilypäivää/-sessiota valmentajan (@veevir) tuella ja sparrauksella, alustukset ja keskustelut sporttikiipeilyn taktiikoista, tekniikoista ja psyykkisistä tekijöistä ryhmän vertaistuella varustettuna, sekä ohjeistukset ennakkoon tehtäviin harjoituksiin viikonloppuun valmistautumiseksi. 

Paikkana on alustavasti Kalixin Falkberget, osallistujien niin halutessa ja olosuhteiden salliessa toinen päivä/sessio voidaan kiivetä Niemiselissä. Viikonlopun toteutumiselle säävaraus, sateessa ja myrskyssä ei lähdetä. Majoitus ja kyydit omakustanteisesti kimppakyydein, majoittuminen ensisijaisesti teltoissa ja autoissa.

Viikonloppuun osallistujan on osattava toimia itsenäisesti kallioilla ja hallittava turvalliseen alaköysikiipeilyyn ja -varmistamiseen vaadittavat taidot. Mukaan mahtuu 8 ensimmäistä ilmoittautujaa, hinta 100 €. Omat kengät ja valjaat pitää olla, seuralta saa tarvittaessa kypärät, köydet ja jatkoja lainaan (sekä klippitikun). Viikonloppuun osallistujien pitää olla seuran jäseniä.

Lisätietoja voi kysellä Veeralta kvm.virta@gmail.com ja myös Heidiltä heidi@oulunkiipeilyseura.fi.

Täältä ilmoittautumaan, tämä on vain seuran jäsenille, mutta ehdit vielä hyvin liittyä jäseneksi. https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/cedebb6e872f539bef8c3f919874e9d7