Skip to content
 

Jäsenkirje 12/23

Tämä tulee olemaan viimeinen flow memberin kautta lähetetty jäsenkirje. Todennäköisesti seuraavat viestit tulevat Suomisportin viesteihin, sitä varten olethan jo tehnyt tunnukset Suomisportiin? Viestit ja maksut tulevat parhaiten perille sovelluksen avulla, sieltä löytyy myös näppärästi jäsenkortti ja pian myös kaikki jäsenedut. 

1. Suomisport
2. Kiipeilyvuorot
3. Uusia junnuja otetaan ryhmiin
4. Kiipeilyliiton ohjaajakoulutuksia Oulussa
5. Seuran reissu
6. Kenkien pohjautus
7. Varusteiden vuokraus
8. Oulun Kiipeilykeskuksen ja Kaamoksen aukiolot joulun aikaan
9. Ropac etsii 5 uutta työntekijää
10. Finice

1. Suomisport: Uusi jäsenrekisterimme odottaa vielä isoa osaa jäsenistämme. Kirjautuminen on kaksivaiheinen, ensimmäisellä kirjautumiskerralla pitää tehdä tili henkilötunnuksella, ja kun tili on tehty, pitää tehdä seuralle jäsenhakemus. Käymme hyväksymässä jäsenet ja kun jäsenmaksulasku on maksettu niin seuran jäsenyys on kunnossa. Jäsenmaksulaskun eräpäivä on 15.1, mutta jos haluat jäsenedut heti käyttöön, saat ne maksamalla jäsenyyden aikaisemmin. Smartumilla, Epassilla ja Edenredillä voi maksaa oman jäsenmaksun. Lisätietoja jäsenmaksusta, hinnoittelusta ja liikuntaeduista löydät täältä: https://oulunkiipeilyseura.fi/seuran-toiminta/
Tässä vielä linkit Suomisportin jäsenhakemuksiin (näissä siis ensin tehdään tili, uudestaan linkin avaamalla pääsee tekemään jäsenhakemuksen):
Aikuiset täysjäsenet: https://seurat.suomisport.fi/invite/f2033077-c31f-41e3-a0fb-a6b363e92b11
Alle 19 vuotiaat täysjäsenet: https://seurat.suomisport.fi/invite/e4818c74-b35b-40e7-b5b6-abe84ebff113
Kevytjäsenet: https://seurat.suomisport.fi/invite/2bd928ce-8655-4243-9429-16d9a62ae55a 

 2. Kiipeilyvuorot: Tämän vuoden viimeiset kiipeilyvuorot: OKK:lla tiistaina 26.12 klo 17.45-19.45. Oulun cavella torstaina  28.12 klo 16-22, seuran kiipeilytornilla keskiviikkona 27.12 ja sunnuntaina 24.12 ja 31.12. Ensi vuoden vuorot: Kaikkiin muilta toimijoilta ostettuihin vuoroihin tulee omavastuu 5 €. Kiipeilykeskuksen vuoro jatkuu tiistaisin 18.45-20.45 ja maksu suoritetaan kassalle. Vuorolle pääsee näyttämällä jäsenkorttia puhelimesta (suomisporti apista löytyy jäsenkortti helposti). Kaamoksen vuoro siirtyy torstaille klo 18-20.30. Vuoro maksetaan etukäteen ja jotta saamme vuorot kannattaviksi, toivomme paljon osallistujia vuorolle. Tästä 4.1 vuorolle: Ilmoittautumaan Tästä taasen 11.1. vuorolle: ilmoittautumaan 

3. Junnuryhmiin ilmoittautuminen on käynnissä: Löydät kaikki ryhmät ja ilmottautumislinkit täältä: https://oulunkiipeilyseura.fi/junioritoiminta/
Uusia 3-7-luokkalaisia junnuja varten on perustettu ryhmä torstaille 16-17.15. Ryhmää voi mainostaa tutuille ja uutta harrastusta kaipaaville:  ilmoittautumaan

4. Ohjaajakoulutuksia Oulussa: Suomen kiipeilyliitto uudistaa koulutusjärjestelmää vuonna 2024. Me pääsemme testaamaan ensimmäiset uuden tyylin kurssit Oulussa. Lauantaina 20.1 tulee seinäkiipeilyohjaaja koulutus, koulutuksen jälkeen tulee harjoitteluaika ja sen jälkeen täytyy vielä suorittaa näyttö niin saa viralliset seinäkiipeilyohjaaja paperit. Koulutus on suunniteltu sisäkiipeily ohjaajille, erityisen hyvä junnujen ohjaajille ja mukaan otetaan myös nuoret apuohjaajat. Sunnuntaina 21.1 on junnuohjaajakoulutuksen lähipäivä Oulussa. Junnuohjaajakoulutukseen liittyy myös kaksi etäiltaa 15.1 ja 17.1 noin klo 17-20.00. Koulutus antaa eväitä junnujen ohjaamiseen, etäpäivissä on ryhmätöitä, pohdintoja ja luentoja mm junnujen fysiikasta, ravitsemuksesta ja ohjaamisesta. Lähipäivässä on erilaisia harjotteita seinällä ja lämmittelytilassa ja myös ryhmätöitä. Ilmoittaudu mukaan, heidi@oulunkiipeilyseura.fi Jos junnujen ohjaaminen kiinnostaa, nyt on hyvä hetki lähteä toimintaan mukaan!!

5. Seuran reissu: Korouoman loppiaisretki https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2 hinta 30€, ilmoittaudu myös whatsappryhmään jossa sovitaan kyydit, kiipeilykaverit yms. Pyydä linkki hallitus@oulunkiipeilyseura.fi

6. Uusi kenkälaatikko ilmestyy joulun aikana: siitä ilmoitetaan instagramissa ja facebookissa, muistathan seurata meitä!

7. Varusteiden vuokraus: Joulun aikana voi olla viiveitä varauksissa, eli varaathan tarvitsemasi varusteet ajoissa. Varaukset tehdään täällä: https://forms.gle/KqTSqFrM8nxZqhuh8
Varusteita saa hakea ja palauttaa vain ennalta sovitusti!! Seuran reissuilla varusteista ei mene erillistä maksua, mutta varusteet pitää silti varata, jatkokurssin porukka on ensisijalla varusteiden jaossa. 

8. Oulun Kiipeilykeskuksen aukioloajat joulun aikaan: 24-25.12 ja 31.12-1.1 kiinni, 26-29.12 avoinna 12-20
Kaamoksen aukioloajat joulun aikaan: 24.12-25.12 ei henkilökuntaa paikalla, webshopista ostetulla lipulla pääset kiipeilemään (aina) klo 6-22.
26-30.12 klo 12-18 henkilökuntaa paikalla. 31.12 halli kiinni 12.00-15.00. 

9. Kiinnostaako korkeanpaikantyöt? Haemme henkilöä tuulivoima-alan työhön. Teemme erikoisasennuksia ja -korjauksia enimmäkseen tuulivoimaloissa sekä koulutamme tuulivoima-alan henkilöstöä. Työ on pääasiassa reissutyötä. Reissupäivien lisäksi tarjoamme erilaisia tehtäviä kiipeilykeskuksella. Työ on asennustyötä tuulivoimaloissa. Koulutamme sinulle tarvittavat koulutukset. Työntekijä tarpeemme on tallä hetkellä 5 henkilöä. Hakijan eduksi katsotaan: – Ahkeruus ja pelottomuus :D- Kokemus koneiden ja työkalujen käytöstä – Työturvakortti, EA1&EA2 (jos näitä ei ole niin koulutamme sinut). Yhteydenotot: wille.seitamo@ropac.fi, 045 6763932.

10. Finice tarvitsee sinua! Seuraava kokous huomenna torstaina 21.12 klo 18.00 Tästä teams kokoukseen. Jos pääset mukaan, täytä tämä lomake niin tiedämme ketä vielä kysellä: forms

Rauhallista joulun aikaa toivottaa 
Heidi

In English

This will be the last member letter sent through flow member. Most likely, the following messages will come to Suomisport’s messages, have you already created the account for Suomisport for that? The best way to receive messages and payments is through the application, there you can also conveniently find the membership card and soon all the member benefits.

1. Suomisport
2. Climbing shifts
3. Climbing groups for kids and youths are waiting
4. Climbing Association instructor trainings in Oulu
5. The club’s trip
6. Shoes resole
7. Rental equipment
8. Opening hours of Oulu Climbing Center and Kaamos at Christmas time
9. Ropac is looking for 5 new employees
10. Finice

1. Suomisport: Our new membership register is still waiting for a large part of our members. Logging in is a two-step process, the first time you log in, you have to create an account with a personal ID, and when the account is created, you have to make a membership application to the club. We go to accept the members and when the membership fee invoice has been paid, the club’s membership is in order. The due date of the membership fee invoice is 15.1, but if you want to use the membership benefits immediately, you can get them by paying the membership earlier. You can pay your own membership fee with Smartum, Epass and Edenred. You can find more information about the membership fee, pricing and exercise benefits here: https://oulunkiipeilyseura.fi/seuran-toiminta/
Here are the links to Suomisport’s membership applications (in these, you first create an account, by opening the link again you can make a membership application):
Adult full members: https://seurat.suomisport.fi/invite/f2033077-c31f-41e3-a0fb-a6b363e92b11
Full members under the age of 19: https://seurat.suomisport.fi/invite/e4818c74-b35b-40e7-b5b6-abe84ebff113
Lightweight members: https://seurat.suomisport.fi/invite/2bd928ce-8655-4243-9429-16d9a62ae55a

2. Climbing shifts: This year’s last climbing shifts: at OKK on Tuesday 26.12 from 17:45 to 19:45. At the cave in Oulu on Thursday 28.12 from 16.00 to 22.00, at the club’s climbing tower on Wednesday 27.12 and Sunday 24.12 and 31.12. Next year’s shifts: All shifts purchased from other operators will have a payment of € 5. The climbing center’s shift continues on Tuesdays from 18:45 to 20:45 and payment is made at the cash desk. You can take a turn by showing your membership card on your phone (you can easily find your membership card in the suomisporti app). Kaamos’ turn moves to Thursdays at 6-8:30 p.m. The shift is paid in advance and in order to make the shifts profitable, we hope for a lot of participants for the shift. From here for the 4.1 shift:  Ilmoittautumaan To sign up 11.1. for shift: to sign up: ilmoittautumaan 

3. Registration for kids and youth groups is open: You can find all groups and registration links here: https://oulunkiipeilyseura.fi/junioritoiminta/
A group has been set up for new 3-7 graders on Thursdays 16-17.15. The group can be advertised to acquaintances and to those who want a new hobby:  ilmoittautumaan

4. Instructor training in Oulu: The Finnish Climbing Association will reform the training system in 2024. We will be able to test the first courses of the new style in Oulu. On Saturday 20.1 there will be a wall climbing instructor course, after the training there will be a training period and after that you still have to pass the test to get the official wall climbing instructor papers. The training is designed for indoor climbing instructors, especially good for youth and kids instructors, and young assistant instructors are also welcomed. Sunday 21.1 is the next day of junnuohjaaja training in Oulu. Training also includes two remote evenings on 15.1 and 17.1 at around 5-8 pm. If you are interested, mail to heidi@oulunkiipeilyseura.fi

5. Club trip: Korouoma ice climbing trip https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/e2c0be24560d78c5e599c2a9c9d0bbd2 price 30€, also sign up for the whatsapp group where rides, climbing friends etc. are arranged: ask from hallitus@oulunkiipeilyseura.fi

6. A new shoe box will appear during Christmas: it will be announced on Instagram and Facebook, remember to follow us!

7. Equipment rental: During Christmas there may be delays in bookings, so book the equipment you need in time. Reservations are made here: https://forms.gle/KqTSqFrM8nxZqhuh8 Equipment can only be picked up and returned as agreed in advance!! On club trips, there is no separate fee for the equipment, but the equipment must still be booked, the advanced course group has priority in distributing the equipment.

8. Opening hours of the Oulu Climbing Center during Christmas: 24-25.12 and 31.12-1.1 closed, 26-29.12 open 12-20
Opening hours of Kaamos during Christmas: 24.12-25.12 no staff on site, with a ticket bought from the webshop you can climb (always) from 6 am to 10 pm.
26-30.12 at 12-18 staff on Kaamos. 31.12 hall closed 12.00-15.00.

9. Are you interested in high-level jobs? We are looking for a person for a job in the wind power industry. We do special installations and repairs mostly in wind turbines and train wind power industry personnel. The work is mainly travel work. In addition to travel days, we offer various tasks at the climbing center. The work is installation work at wind turbines. We provide you with the necessary training. We currently need 5 employees. The applicant’s advantage is considered to be: – Diligence and fearlessness :D- Experience in using machines and tools – Work security card, EA1&EA2 (if you don’t have these, we will train you). Contact: wille.seitamo@ropac.fi, 045 6763932.

10. Finice needs you! Next meeting tomorrow, Thursday 21.12 at 18:00 Here for the teams meeting Tästä teams kokoukseen. If you can join, fill out this form so we know who else to ask: forms.

We wish you a peaceful Christmas season
Heidi