Skip to content

Kalliot

Suomessa on laajat perustuslakiin perustuvat jokamiehen oikeudet. Näiden oikeuksien mukaan myös kiipeily on sallittua ellei se ole viranomaisten toimesta erikseen kiellettyä. Jokamiehen oikeuksilla saa liikkua maastossa vapaasti sekä leiriytyä tilapäisesti. Näitä oikeuksia ei voi maan omistaja tai haltija rajoittaa. Oikeuksia voivat rajoittaa vain viranomaiset, ja kieltotaulussa täytyy näkyä kenen viranomaisen päätökseen kielto perustuu.

Jokamiehen oikeudet eivät anna lupaa tulentekoon, reittien puhdistamiseen, pulttaamiseen eikä moottoriajoneuvolla liikkumiseen maastossa tai yksityisellä tiellä. Vanha nuotiopaikka ei ole yleinen tulentekopaikka, siihen ei saa tehdä nuotiota. Älä tuki tietä autollasi, melua tai roskaa luontoa. Muutenkin kohteliaat käytöstavat kuuluvat luontoon, vaikka sinua huomautettaisiinkin jostain. Suomessakin on jo varoittavia esimerkkejä ajattelemattoman käyttäytymisen seurauksista. Hyvät suhteet maanomistajaan ovat ensiarvoisen tärkeitä lupa-asioita neuvoteltaessa. Laajempi kuvaus jokamiehen oikeuksista löytyy mm. topokirjasta.

Oulun ”lähikalliot”: