Skip to content
 

OKS:n jäsenkyselyn tulokset

OKS:n jäsenkyselyyn tuli touko-kesäkuun aikana kaikkiaan 59 vastausta, eli reilu neljännes seuran jäsenistä vastasi kyselyyn. Kiitos kaikille vastaajille, kysely antaa arvokasta tietoa seuran toiminnan kehittämiseksi.

Alle on tiivistetty kyselyn tuloksia.

Kiipeilyseuran viestintäkanavat

Lähes 90 prosenttia vastaajista seurasi Facebook-ryhmää, verkkosivuja reilu puolet ja sähköpostilistaa 45 prosenttia. Foorumia seurasi noin kymmenesosa.

95 prosenttia vastaajista koki saavansa tiedon tärkeiksi kokemistaan asioista aina tai usein. Harvoin tieto tuli perille 5 prosentille vastaajista. Erityisesti vuoromuutoksista ja reissuista toivottiin aktiivisempaa tiedottamista – myös seuran sähköpostilistalla. Yleisesti tiedottaminen koettiin toimivaksi seuran sisällä, mutta ulospäin seuran näkyvyyttä voisi vielä tehostaa.

Kurssit ja tapahtumat

Seuran järjestämän alkeiskurssin ja liidikurssin oli käynyt 60 prosenttia vastaajista. Kalliokiipeilyn peruskurssin oli suorittanut kolmannes vastaajista, trädi- ja jääkiipeilykursseilla oli käynyt vajaa neljännes vastaajista. Noin 20 prosenttia vastaajista ei ollut käynyt mitään seuran järjestämää kurssia. Lähes kaikkien vastaajien mielestä kurssit löytyivät helposti.

Seuran toivottiin järjestävän etenkin erilaisia koulutuksia ja reissuja. Erityisen toivottuja olivat tekniikka-, jäätikkö- ja pelastuskurssit, samoin kuin ulkokiipeilykurssit. Myös seura- ja saunailloille oli kysyntää.

Seura pyrkii järjestämään kursseja kysynnän mukaan, ja pelastuskursseja onkin tulossa jo tälle syksylle.

Kiipeilyvuorot

Valtaosa vastaajista käy seuran kiipeilyvuoroilla. Lähes puolet käy vähintään kerran viikossa, viidennes useamman kerran kuukaudessa. Suosituin vuoro oli Kiipeilykeskuksen vuoro, mutta myös Puokkarilla ilmoitti käyvänsä lähes kolmannes vastaajista.

Jatkossa toivottiin erityisesti Kiipeilykeskuksen ja yhden Puokkarin vuoron jatkuvan. Virpiniemi jakoi mielipiteitä, osa toivoi vuoron jatkuvan, toisten mielestä sille ei enää ole tarvetta.

Kiipeilykeskuksen vuoron ajankohta oli monen mielestä liian myöhäinen ja keskukselle toivottiin myös toista viikkovuoroa. Vuoro jatkuu ainakin toistaiseksi kuten keväälläkin. Vuorojen päällekkäisyyksistä päästiin eroon, kun Puokkarin vuoro siirtyi torstaille.

Jäsenyys

Tärkeimmät syyt kuulua kiipeilyseuraan olivat kiipeilyvakuutus (88 prosenttia vastaajista), kiipeilyvuoro Kiipeilykeskuksella (lähes 80 prosenttia), alennukset seuran kurssihinnoista (noin 70 prosenttia), seuran reissut (64 prosenttia) sekä seuran toiminnan kannatus (56 prosenttia).

Jäsenyyden tuomiin etuihin oltiin varsin tyytyväisiä. Parannuksiksi ehdotettiin alennuksia Kiipeilykeskuksen kerta- tai sarjalippuihin sekä alennuksia kiipeilykauppoihin. Etenkin uusille jäsenille toivottiin ohjattuja vuoroja ja reissuja, joiden kautta voisi tutustua muihin kiipeilijöihin.

Seuran toiminta

Parasta seuran toiminnassa oli vastaajien mielestä yhteisöllisyys, kurssit ja ilmaiset kiipeilyvuorot. Myös jäsenyyden ja kurssien edullisuutta kiitettiin.

Kehittämistä on etenkin seuran näkyvyydessä sekä vuorojen ja reissujen määrässä ja ajankohdissa. Ulkokiipeilytoimintaa toivottiin olevan enemmän etenkin reissujen ja kurssien muodossa.

Monessa palautteessa kiitettiin seurassa vallitsevaa hyvää yhteishenkeä, mitä kaikki seuralaiset ovat osaltaan rakentamassa. Tämä palaute summannee olennaisen:

”En olisi vielä puoli vuotta sitten uskonut hurahtavani kiipeilyyn näin ja mielestäni se on seuran ansiota. On hienoa, että seuran kautta harrastamiseen on varaa opiskelijallakin. Kursseille ja reissuille plussaa! Lisäksi mielestäni seuran ilmapiiri ja yhtenäisyys ovat todella hyvällä mallilla. Kiitos!”