Skip to content
 

Jäsentiedote 2/23 info for members 2/23

1. OKK Derby 3-4.2, ilmoittautuminen päättymässä
2. Jäsenmaksut
3. Seuran reissu Korouomaan 10-12.2
4. Kenkäpohjautus
5. Tekniikkaopastusta
6. FINICE2023

1. Oulun Kiipeilyseura ja Oulun Kiipeilykeskus yhdessä järjestävät OKK DERBY:n: Kilpailussa kiivetään mahdollisimman paljon reittejä, joko 24 h aikana, tai 12 h aikana. Eri kertoimet köysille, automaatille ja boulderille, sekä eri vaikeustason reiteille. Myös jokaisesta eri reitistä saa lisäpisteitä. Tule mukaan kokeilemaan paljonko pystyt kiipeilemään. Derbyn jälkeen palkintojenjako ja sauna ja palju. 24 h sarja on vain yli 14-vuotiaille (pitää olla huoltajilta lupalappu), 12 h sarjaan voi osallistua alle 14-vuotiaat, mutta huoltajan pitää olla paikanpäällä. TÄNÄÄN VIIMEINEN ILMOITTAUTUMINEN


2. Jäsenmaksut pitäisi olla nyt maksettu, muistutus laskut lähtevät loppuviikosta. Jos et halua jatkaa jäsenyyttä tai sinun pitää vaihtaa jäsenlajia, laitathan viestiä info@oulunkiipeilyseura.fi

3. Seuran reissu Korouomaan 10-12.2. Jäsenille hinta 15 €, sisältää majoituksen 2 yötä Metsokoululla, saunan, ja varustevuokran. Ilmoittaudu ja lisätietoja täällä: https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c

4. Kiipeilykenkien pohjat sudittu jo loppuun? Pohjautus tulee helmikuun aikana, tällä kertaa käytämme Keikun Verstasta: https://keikunverstas.fi/kiipeilykenkien-korjaus/

5. 11.2 on tekniikkaopastusta boulderilla, hallituksesta Niko Mursu ja Pekka Roine ovat antamassa vinkkejä, miten projektit saadaan etenemään. Opastus on avoin kaikille, eikä tarvitse ilmoittautua. 

6. FINICE2023 on 24-26.2: Seuran suurin vuosittainen ponnistus on järjestää laadukkaat jääkiipeilykilpailut. Kilpailujen ohjelma liitteenä (huom, muutokset mahdollisia). Tänä vuonna järjestämme nuorten Maailmanmestaruuskilpailut ja aikuisten Eurooppa Cupin finaalit, sekä tietenkin Suomen mestaruuskilpailut. Kutsumme kaikki seuran jäsenet, perheineen, sukulaisineen ja naapureineen mukaan!! Sinulla on kolme tapaa olla mukana:
1. voit osallistua kilpailuun (täältä saat ostettua liput:  https://finice2023.eventbrite.fi/),
2. voit tulla yleisöksi ihan milloin vain,
3. arvostamme kovasti jos voit tulla mukaan auttamaan kisajärjestelyissä. Apuun voi tulla edeltävänä viikkona tai kisaviikonloppuna. Hommia löytyy laidasta laitaan, täältä pääset ilmoittautumaan talkooavuksi:  https://forms.gle/r9gFw7zRDX4cNPdD7
 

Nähdään kaikkien kanssa viimeistään FINICE:ssa

Heidi

In English

1. OKK Derby 3-4.2, registration is closing tonight
2. Membership fees
3. The club’s trip to Korouoma 10-12.2
4. Shoe insoles
5. Climbing technic guidance
6. FINICE2023

1. Oulu’s climbing club and Oulun Kiipeilykeskus organize the OKK DERBY: In the competition, climb as many routes as possible, either in 24 hours or in 12 hours. Different coefficients for ropes, automatic and boulder, as well as routes of different difficulty levels. You also get extra points for each different route. Come along and try how much you can climb. After the derby, prize ceremony and sauna and party. The 24-hour series is only for over 14-year-olds (you must have a permission from the parents), the 12-hour series can be attended by people under the age of 14, but the guardian must be present. TODAY’S LAST REGISTRATION


2. Membership fees should be paid by now, reminder invoices comes at the end of the week. If you do not want to continue your membership or you need to change membership type, please send a message to info@oulunkiipeilyseura.fi

3. The club’s trip to Korouoma 10-12.2. The price for members is €15, includes accommodation for 2 nights at the Metsokoulu, sauna, and equipment rental. Register and learn more here: https://www.flomembers.com/oulun-kiipeilyseura/events/register/0f28b5d49b3020afeecd95b4009adf4c

4. Are the soles of your climbing shoes worn out? The new soling order will come during February, this time we use Keikun Versta: https://keikunverstas.fi/kiipeilykenkien-korjaus/

5. 11.2 there is a climbing technic guidance on bouldering, Niko Mursu and Pekka Roine from the OKS board are giving tips on how to get the projects moving forward. The guidance is open to everyone, and there is no need to register.

6. FINICE2023 is 24-26.2: The club’s biggest annual effort is to organize high-quality ice climbing competitions. The competition program is attached (changes are possible). This year we organize the World Youth Championships and the adult European Cup finals, and of course the Finnish championships. We invite all club members, their families, relatives and neighbors to join!! You have three ways to participate:
1. you can participate in the competition (you can buy tickets here: https://finice2023.eventbrite.fi/),
2. you can become an audience at any time,
3. we would greatly appreciate it if you could come along and help with the competition arrangements. You can come for help the week before or during the race weekend. There are jobs all over the place, here you can sign up as a volunteer: https://forms.gle/r9gFw7zRDX4cNPdD7

See you at latest at the FINICE

Heidi